skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  
Botanika Tom 4

Rok wydania 2001 Liczba punktów – 3 Ilość artykułów – 20

Sofia Celewicz, Beata Messyasz, Lubomira Burchardt

Struktura zbiorowisk fitoplanktonu w strefie szuwaru i pelagialu w Jeziorze Budzyńskim.

Antoni Piotr Ciepiela, Cezary Sempruch

Reduktaza azotynowa siewek pszenżyta ozimego.

Antoni Piotr Ciepiela, Hubert Sytykiewicz, Mariusz Łubkowski

Zmiany w zawartości wybranych frakcji białka izolowanego z siewek pszenżyta jarego poddanego działaniu niskiej temperatury.

Aneta Czarna

Flora naczyniowa cmentarzy ewangelickich w Koźminie i Koźmińcu (Nizina Wielkopolska).

Aneta Czarna

Występowanie Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank w Wielkopolsce. Fot. 1-2., Fot. 3-4., Fot. 5-6.

Aneta Czarna, Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska, Agnieszka Witek

Występowanie Amsinckia calycina (Moris) Chater (Boraginaceae) na terenie Polski. Fot. 1.

Janina Dąbrowska

Obserwacja mitozy.

Zygmunt Głowacki, Janusz Krechowski, Michał Falkowski

Gatunki rodzaju Taraxacum miasta Siedlce.

Artur Golis, Leszek Bednorz

Charakterystyka populacji kruszczyka błotnego Epipactis palustris (Will.) Cr. w rezerwacie przyrody „Mielno” koło Konina.

Andrzej Kalinowski, Małgorzata Klimko, Liping He, Magdalena Kluza

Proteins and enzymatic systems in three varieties of Helianthus annuus L.

Małgorzata Klimko, Bogusław Bałuka, Aneta Czarna

Rośliny naczyniowe rezerwatu przyrody „Jeziorko Daisy”. Fot. 1-2., Fot. 3.

Małgorzata Klimko, Maria Morozowska, Renata Piskorz

Mikromorfologiczne zróżnicowanie nasion Primula veris L. ssp. veris (Primulaceae).

Małgorzata Klimko, Monika Trzeciak-Skiba

Waloryzacja przyrodnicza obiektu „Cygańskie Doły”.

Agnieszka Krzymińska, Elżbieta Zenkteler, Mieczysław Czekalski

Budowa anatomiczna sadzonek pędowych różaneczników i powstawanie w nich korzeni przybyszowych. Ryc. 1-4.,          Ryc. 5-8., Ryc. 9-12., Ryc. 13-16.

Martyna Olejnik, Leszek Bednorz

Rezerwaty przyrody województwa wielkopolskiego – stan na 1 stycznia 2001 roku.

Renata Piskorz, Małgorzata Klimko

Kolonizacja powalonych drzew i buchtowisk dzików przez Impatiens parviflora DC. w zbiorowiskach Galio silvatici-Carpinetum wybranych rezerwatów Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Ryszard Staniszewski

Estimation of river trophy in the Kujawskie Lakeland using Mean Trophic Rank and Chemical Index of Trophy. Fig. 1-2.

Magdalena Szczepanik-Janyszek, Monika Woźnica

Taksonomia i rozmieszczenie gatunków z rodzaju Carex L., z sekcji Vulpinae (Carey) Christ. w województwie wielkopolskim. Fot. 1-2., Fot. 3-5.

Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska

Struktura populacji Epipactis palustris (L.) Crantz – nowego apofita we florze aglomeracji Poznania.

Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska, Andrzej Brzeg, Henryk Kuświk

Interesujące stanowisko kruszczyka błotnego Epipactis palustris (L.) Crantz w Koziegłowach koło Poznania. Fot. 1-2.

Recenzenci Botanika Tom 4

SŁAWOMIR BARTKOWIAK (PAN Poznań)

LUBOMIRA BURCHARDT (UAM Poznań)

ELIGIUSZ CZOSNOWSKI (UAM Poznań)

WANDA GUGNACKA-FIEDOR (UMK Toruń)

LEON KOZACKI (UAM Poznań)

MARCIN PLIŃSKI (Uniwersytet Gdański)

KRZYSZTOF ROSTAŃSKI (Uniwersytet Śląski, Katowice)

DARIUSZ SZLACHETKO (Uniwersytet Gdański)

JADWIGA WILKOŃ-MICHALSKA (UMK Toruń)

TOMASZ ZAŁUSKI (UMK Toruń)

MACIEJ ZENKTELER (UAM Poznań)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (UAM Poznań)

Kolegium Redakcyjne Serii Botanika

TATIANA JEGOROWA (Komarov Botanical Institute, Petersburg)

MAŁGORZATA KLIMKO (przewodnicząca, AR Poznań)

DARIUSZ SZLACHETKO (Uniwersytet Gdański)

WANDA ZĄTEK (AR Poznań)

JERZY ZIELIŃSKI (PAN Kórnik)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (UAM Poznań)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

ZEFIRYN ADAMSKI (przewodniczący), ANDRZEJ BERESZYŃSKI, ZOFIA FIEDOROW, MAŁGORZATA KLIMKO, ANDRZEJ KOSTURKIEWICZ, KONRAD MAGUNSKI, ANDRZEJ MOCEK, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, WALDEMAR UCHMANN

Back To Top
×Close search
Search