Zasady naboru

Kwalifikacja absolwentów studiów wyższych na podstawie przedłożonych dokumentów nie później niż w terminie do pierwszych zajęć

Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione o przyjęciu, terminie wniesienia opłaty oraz o terminie rozpoczęcia zajęć.  

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna  liczba słuchaczy w obecnej edycji – 20 osób.