Home

Studia są kierowane do absolwentów  studiów wyższych kierunków nieleśnych, którzy  chcieliby  zapoznać  się z problematyką  gospodarki leśnej i tym samym poszerzyć swoje kwalifikacje

droga.jpg

Subskrybuj Studia podyplomowe - Podstawy Gospodarki Leśnej RSS