Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w trakcie ubiegania się  o przyjęcie:large_11593.jpg

 

  1. Wniosek o przyjęcie.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kserokopia dyplomu.
  3. Zdjęcie do dyplomu.

3 wzory dokumentów do pobrania z repozytorium (Umowy, Wniosek o wystawienie faktury) (kliknij tutaj)
 

Dokumenty: