zaloguj si─Ö   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

  1.  Seminarium

Przy Katedrze Metod Matematycznych i Statystycznych prowadzone jest cotygodniowe seminarium ze statystyki matematycznej i jej zastosowa┼ä. W seminarium tym oprócz pracowników Katedry uczestniczy systematycznie lub od czasu do czasu wielu matematyków i statystyków z pozna┼äskich uczelni i jednostek badawczych. Seminarium ze statystyki matematycznej i jej zastosowa┼ä zosta┼éo zainicjowane przez docent Regin─Ö Elandt w 1963 roku. Niemal równocze┼Ťnie, bo 1964, z inicjatywy profesora W┼éadys┼éawa Orlicza, zosta┼éo uruchomione na kierunku matematyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pierwsze seminarium magisterskie ze statystyki matematycznej. Pocz─ůtkowo kierowane by┼éo przez doktora Witolda Kloneckiego. Wkrótce, pierwsi absolwenci matematyki z tego seminarium nawi─ůzali kontakt z Katedr─ů Statystyki Matematycznej Wy┼╝szej Szko┼éy Rolniczej. W ten sposób rozpocz─Öto wspó┼éprac─Ö, która trwa do dzi┼Ť. Celem spotka┼ä by┼éo samokszta┼écenie pracowników tych Uczelni. Seminarium rozwija┼éo si─Ö przy wsparciu wielu profesorów pozna┼äskich. W pocz─ůtkowym okresie kierownictwo obj─Öli profesorowie Barbacki i Orlicz. Seminarium cieszy┼éo si─Ö poparciem Instytutu Matematyki UAM, którego kierownikiem by┼é od 1969 roku profesor Andrzej Alexiewicz. Dzi─Öki tej wspó┼épracy, seminarium rozwija┼éo si─Ö i nabiera┼éo charakteru ┼Ťrodowiskowego, sta┼éo si─Ö równie┼╝ miejscem wymiany pogl─ůdów dla osób zwi─ůzanych ze statystyk─ů, a pracuj─ůcych w ró┼╝nych instytucjach. Przyjazna atmosfera sprzyja┼éa kszta┼éceniu kadry i rozwojowi bada┼ä.

Obok kierunków bada┼ä tradycyjnie zwi─ůzanych ze szko┼é─ů profesora Stefana Barbackiego: bada┼ä nad do┼Ťwiadczeniami wieloczynnikowymi, wielokrotnymi i wieloletnimi, zapocz─ůtkowany zosta┼é nowy kierunek bada┼ä, który by┼é zwi─ůzany z wielowymiarow─ů analiz─ů statystyczn─ů. Rozwijane metody wielowymiarowe spotyka┼éy si─Ö z rosn─ůcym zainteresowaniem naukowców: biologów, a tak┼╝e techników i lingwistów. Metody te stosowano w do┼Ťwiadczalnictwie rolniczym, fonetyce, geografii, ochronie ro┼Ťlin, antropologii, w sterowaniu produkcj─ů w przemy┼Ťle spo┼╝ywczym, technologii drewna, naukach le┼Ťnych, fonetyce, gleboznawstwie oraz in┼╝ynierii i budownictwie wodnym.

W latach 1971-72 pierwsze sze┼Ť─ç osób z grona uczestników seminarium otrzyma┼éo stopie┼ä doktora. Jako pierwszy, Miros┼éaw Krzy┼Ťko z UAM obroni┼é prac─Ö pt. O praktycznym stosowaniu metod analizy wielu zmiennych w zagadnieniach identyfikacji, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM w grudniu 1971 roku. W lutym 1972 Janina ┼Üwietlicka-Grala obroni┼éa prac─Ö pt. Praktyczne zastosowanie wielozmiennej analizy wariancji do do┼Ťwiadcze┼ä z powtarzanymi pomiarami. W czerwcu nast─ůpi┼éy dwie kolejne obrony: Urszula Kosiel z IPPT PAN obroni┼éa prac─Ö pt. Analiza statystyczna cech indywidualnych g┼éosu w ┼Ťrednim widmie mowy oraz Miros┼éawa Sitek z UAM obroni┼éa prac─Ö pt. O wyborze podzbioru najlepszych populacji normalnych. Z kolei we wrze┼Ťniu odby┼éa si─Ö obrona rozprawy Zygmunta Kaczmarka z ZGR PAN zatytu┼éowanej "Analiza wyników do┼Ťwiadczenia metodami wieloimiennymi", a w listopadzie obrona pracy Bronis┼éawa Ceranki pt. Uk┼éady do┼Ťwiadczalne o blokach niekompletnych. Teoria i zastosowanie. Tematy wielu referatów wyg┼éaszanych podczas seminarium s─ů ┼Ťci┼Ťle zwi─ůzane z badaniami prowadzonymi przez pracowników zaprzyja┼║nionych uczelni, dotycz─ů ich prac doktorskich i habilitacyjnych.

Od lat sze┼Ť─çdziesi─ůtych Seminarium kontynuuje nieprzerwanie swoj─ů dzia┼éalno┼Ť─ç referatow─ů i dyskusyjn─ů. Uczestnicy seminarium mog─ů poszczyci─ç si─Ö niezwykle du┼╝ym dorobkiem naukowym. Ich prace znajdujemy we wszystkich wiod─ůcych w ┼Ťwiecie czasopismach ze statystyki matematycznej i biometrii. Naukowcy pozna┼äscy skupieni wokó┼é ┼Ťrodowiskowego seminarium ze statystyki matematycznej i jej zastosowa┼ä swoj─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů wykraczaj─ů poza Pozna┼ä, prowadz─ůc owocn─ů wspó┼éprac─Ö z innymi o┼Ťrodkami, równie┼╝ zagranicznymi, zajmuj─ů eksponowane stanowiska we w┼éadzach polskich uczelni. Szczególnie bliska wspó┼épraca zosta┼éa nawi─ůzana z UAM, z Instytutem Genetyki Ro┼Ťlin PAN i z Centralnym O┼Ťrodkiem Badania Odmian Ro┼Ťlin Uprawnych w S┼éupi Wielkiej. Cz─Östo w seminarium bior─ů udzia┼é go┼Ťcie z zagranicy przedstawiaj─ůc najnowsze wyniki swoich bada┼ä prowadzonych wspólnie z uczestnikami seminarium.

Prawie 60 lat Seminarium jest forum wymiany my┼Ťli mi─Ödzy statystykami i biometrykami pozna┼äskimi. Wszystkich, którzy chcieliby podzieli─ç si─Ö swoimi przemy┼Ťleniami, serdecznie zapraszamy do prezentacji wyników bada┼ä: tradycyjnie w ka┼╝dy pi─ůtek o godz. 9:00.


┼╣ród┼éa

  1. Cali┼äski T. (1995): Statystyka matematyczna i biometria w O┼Ťrodku Pozna┼äskim. Sesja Naukowa z okazji 75 rocznicy powstania Uniwersytetu w Poznaniu pod redakcj─ů Zbigniewa Palki, Wydawnictwo Naukowe UAM
  2. Dziesięciolecie Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych 1971-1981, P-ń 1981

Opracowanie: M. Graczyk, J. Krzyszkowska

Wersja do druku