zaloguj si─Ö   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

  1. Lata 1970 - 1980

Rok 1970 to okres reformy struktury organizacyjnej naszej Uczelni. Katedra Statystyki Matematycznej zosta┼éa rozwi─ůzana, a pracownicy przeszli do nowoutworzonego Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii jako jeden z zespo┼éów: Zespó┼é Dydaktyczny Statystyki Matematycznej. W wyniku stara┼ä ówczesnego Rektora Wy┼╝szej Szko┼éy Rolniczej prof. Zbyszka Tucho┼éki, w marcu 1971 roku Uczelnia uzyska┼éa zgod─Ö na utworzenie samodzielnej jednostki mi─Ödzywydzia┼éowej podleg┼éej bezpo┼Ťrednio Rektorowi: Zak┼éadu Metod Matematycznych i Statystycznych (ZMMiS). Formalnie, Zak┼éad powsta┼é w maju 1971 roku, a jego kierownictwo zosta┼éo powierzone docentowi Tadeuszowi Cali┼äskiemu. Nowa jednostka zosta┼éa wyposa┼╝ona w dodatkowe lokale, dobr─ů bibliotek─Ö oraz maszyn─Ö cyfrow─ů ODRA 1204. W obr─Öbie ZMMiS dzia┼éa┼é równie┼╝ O┼Ťrodek Obliczeniowy.

W roku 1972 zmieniona zosta┼éa nazwa naszej Uczelni na Akademi─Ö Rolnicz─ů. W tym samym roku Zak┼éad przeniesiony zosta┼é z ulicy Mazowieckiej 42 do Collegium Maximum przy ulicy Wojska Polskiego 28, do pomieszcze┼ä na VII pi─Ötrze. Lata siedemdziesi─ůte to okres bardzo szybkiego rozwoju kadrowego. W ci─ůgu pierwszych trzech lat istnienia Zak┼éadu jego kadra wzros┼éa z 7 do 29 pracowników. ZMMiS by┼é do roku akademickiego 1975/76 jedyn─ů jednostk─ů organizacyjn─ů Uczelni odpowiedzialn─ů za przedmioty matematyczne, ich nauczanie i zastosowanie. W swej dzia┼éalno┼Ťci Zak┼éad nawi─ůzywa┼é do wieloletniej tradycji zastosowa┼ä matematyki i statystyki matematycznej w badaniach rolniczych, która zosta┼éa zapocz─ůtkowana w o┼Ťrodku pozna┼äskim przez profesora Stefana Barbackiego. Rozwój ZMMiS przebiega┼é w trzech kierunkach: dydaktycznym, badawczym i us┼éugowym. Pracownicy Zak┼éadu prowadzili zaj─Öcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów obejmuj─ůcych zastosowania matematyki, statystyki matematycznej i elektronicznej techniki obliczeniowej na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i zaocznych, na studium podyplomowym z ochrony ro┼Ťlin oraz na studiach doktoranckich z biologii stosowanej, technologii ┼╝ywno┼Ťci oraz technologii drewna. W Zak┼éadzie by┼éy równie┼╝ wykonywane prace magisterskie ze statystyki matematycznej pisane przez studentów z kierunku matematyki UAM. Ogó┼éem pod kierunkiem docenta, a pó┼║niej profesora Tadeusza Cali┼äskiego do 1980 roku wykonano ponad 50 prac magisterskich. Ponadto, w roku akademickim 1978/79 uko┼äczono pierwsze prace magisterskie w ramach ukierunkowanych studiów indywidualnych z biometrii, prowadzonych dla zainteresowanych studentów z Wydzia┼éu Rolniczego AR. Pracownicy Zak┼éadu byli cz─Östo wyk┼éadowcami na kursach organizowanych poza Uczelni─ů m. in. Kursach Zastosowa┼ä Matematyki, organizowanych przez Instytut Matematyczny PAN i Polskie Towarzystwo Matematyczne, Kolokwiach Agrobiometrycznych organizowanych przez PAN i Polskie Towarzystwo Biometryczne, Konferencjach ze Statystyki Matematycznej organizowanych przez Komitet Nauk Matematycznych i Instytut Matematyczny PAN.

Obok dzia┼éalno┼Ťci dydaktycznej, ZMMiS organizowa┼é dla pracowników naukowych naszej Uczelni kursy programowania i kursy dotycz─ůce u┼╝ytkowania maszyny cyfrowej ODRA 1204.
Pracownicy Zak┼éadu zajmowali si─Ö kszta┼éceniem kadry naukowej, rozwijaj─ůc umiej─Ötno┼Ťci tworzenia metod matematycznych i statystycznych oraz algorytmów elektronicznej techniki obliczeniowej. Badania naukowe rozwijane z rozmachem pod kierunkiem doc. Tadeusza Cali┼äskiego dotyczy┼éy tematów: modelowania i metod wnioskowania statystycznego, metod analizy wielu zmiennych i ich zastosowania w rolnictwie i biologii, teorii eksperymentu, zagadnie┼ä algebraicznych statystyki matematycznej, optymalizacji sterowania produkcj─ů w przemy┼Ťle spo┼╝ywczym, konstrukcji algorytmów biometrycznych i statystycznych. Wyniki prac publikowano w czasopismach polskich i zagranicznych. Badania powy┼╝sze mia┼éy charakter kompleksowy i uczestniczyli w nich pracownicy innych jednostek Akademii Rolniczej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zak┼éadu Genetyki Ro┼Ťlin PAN, Pracowni Statystyki i Informatyki Akademii Medycznej, Centralnego O┼Ťrodka Bada┼ä Odmian Ro┼Ťlin Uprawnych w S┼éupi Wielkiej. Tak szeroka wspó┼épraca zaowocowa┼éa licznymi publikacjami naukowymi oraz doktoratami. W latach 1971-1980 uko┼äczonych zosta┼éo 15 przewodów doktorskich.

W roku 1974 docent Tadeusz Caliński otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk przyrodniczych.


┼╣ród┼éa

  1. Cali┼äski T. (1982): Zarys historii akademickich studiów rolniczych i le┼Ťnych w Poznaniu i tradycji naukowych Akademii Rolniczej w Poznaniu. Odczyt wyg┼éoszony w styczniu 1982 na spotkaniu z nauczycielami akademickimi Akademii Rolniczej w Poznaniu
  2. Cali┼äski T. (1995): Statystyka matematyczna i biometria w O┼Ťrodku Pozna┼äskim. Sesja Naukowa z okazji 75 rocznicy powstania Uniwersytetu w Poznaniu pod redakcja Zbigniewa Palki, Wydawnictwo Naukowe UAM
  3. Dziesięciolecie Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych 1971-1981, Poznań 1981
  4. Kronika Wy┼╝szej Szko┼éy Rolniczej w Poznaniu za lata akademickie 1951/52 – 1958/59, P-┼ä 1959
  5. Zeszyt Jubileuszowy Wydziału Rolniczego, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 1995
  6. 60 lat Akademickich Studiów w Poznaniu, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Pozna┼ä 1981
  7. 70 lat Akademickich Studiów w Poznaniu, Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Pozna┼ä 1989

Opracowanie: M. Graczyk, J. Krzyszkowska

Wersja do druku