skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  
Botanika Tom 6

Rok wydania 2003 Liczba punktów – 3 Ilość artykułów – 17

Leszek Bednorz, Toshiyuki Fujiki, Mirosław Makohonienko

Pollen morphology of some European Sorbus species.

Aneta Czarna

Anthriscus nitida (Wahlenb.) Hazsl. na terenie Wielkopolski.

Aneta Czarna

Cicerbita macrophylla (Willd.) w Wielkopolsce. Fot. 1.

Aneta Czarna

Samolus valerandi L. na terenie „Łąki Pyzdrskie” w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Fot. 1-2.

Mieczysław Czekalski, Ewa Czajka

Dendroflora i projekt rewaloryzacji parku w Niemieczkowie (województwo wielkopolskie). Fot. 1-2.

Maciej Gąbka, Mariusz Pełechaty, Andrzej Pukacz

Nitella opaca (Bruzelius) Agardh (Characeae) w Wielkopolsce.

Piotr Górski

Przegląd zbiorowisk piargowych europejskich masywów górskich. Cz. 2. Fitocenozy związane z piargami wapiennymi: Thlaspietalia rotundifolii i Drabetalia hoppeanae.

Sławomir Janyszek

Fitocenozy Agrostio-Populetum tremulae Pass. in Pass. et Hoffman 1968 w Puszczy Bukowej koło Szczecina.

Sławomir Janyszek, Magdalena Szczepanik-Janyszek

Roślinność rezerwatu przyrody „Długogóry”.

Małgorzata Klimko, Anna Bozio

Flora synantropijna Nowego Tomyśla.

Magdalena Kluza-Wieloch

Plant height at different developmental stages in observed types of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars. Phot. 1-2., Phot. 3-4.

Natalia Kuczyńska-Kippen, Beata Messyasz, Barbara Nagengast

The influence of increasing uncontrolled recreation on the structure of plankton and macrophyte communities in the tunnel-valley lakes located in agricultural catchment area.

Natalia Kuczyńska-Kippen, Barbara Nagengast

The impact of the architecture of macrophytes on the spartial structure of zooplankton of the Wielkowiejskie lake.

Beata Messyasz, Marta Jurgońska

Struktura gatunkowa fitoplanktonu w cyklu rocznym w stawach Dużym i Małym (Park Sołacki, Poznań).

Mariusz Pełechaty, Izabela Kałuska

Roślinność Jeziora Zbąszyńskiego (Pojezierze Lubuskie) na tle stanu jego trofii.

Anna Rusińska, Piotr Górski

Dicranella staphylina H. Whitehouse – nowy gatunek mchu dla polskich Tatr. Fot. 1.

Magdalena Szczepanik-Janyszek

Taksonomia polskich gatunków turzyc – Carex L. z sekcji Paniculatae (Carey) Christ. Fot. 1.

Recenzenci Botanika Tom 6

ADAM BORATYŃSKI (PAN Kórnik)

HALINA BUCKA (PAN Kraków)

JULIAN CHMIEL (UAM Poznań)

ZBIGNIEW ENDLER (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)

WANDA GUGNACKA-FIEDOR (UMK Toruń)

BOGDAN JACKOWIAK (UAM Poznań)

IGNACY KUTYNA (ZUT Szczecin)

MARCIN PLIŃSKI (Uniwersytet Gdański)

JÓZEF SZMEJA (Uniwersytet Gdański)

JAN ŻARNOWIEC (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała)

Kolegium Redakcyjne Serii Botanika

TATIANA JEGOROWA (RAN Petersburg)

MAŁGORZATA KLIMKO (przewodnicząca, AR Poznań)

DARIUSZ SZLACHETKO (Uniwersytet Gdański)

WANDA ZĄTEK (AR Poznań)

JERZY ZIELIŃSKI (PAN Kórnik)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (UAM Poznań)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

ANDRZEJ BERESZYŃSKI, MAŁGORZATA KLIMKO, ANDRZEJ KOSTURKIEWICZ, KONRAD MAGUNSKI, ANDRZEJ MOCEK, BARBARA POLITYCKA, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, WALDEMAR UCHMANN (przewodniczący), WITOLD WIELICKI

Back To Top
×Close search
Search