Informacje o Kole

Koło Naukowe Architektury Krajobrazu (KNAK) zostało utworzone w 2012 roku i kontynuuje działalność Sekcji Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu architektury krajobrazu oraz uczestniczenie w tworzeniu przyjaznej, pięknej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej naszych miast i wsi.

Podejmujemy prace nad projektami badawczymi, bierzemy udział w obozach naukowych, wyjazdach studialnych, konferencjach, konkursach projektowych polskich i zagranicznych, organizujemy warsztaty, prelekcje, dyskusje i wystawy. Rozwijamy nasze zainteresowania naukowe i doskonalimy nasz warsztat projektowy, poznając współczesne kierunki w architekturze krajobrazu oraz nowoczesne metody i narzędzia twórcze. Współpracujemy ze stowarzyszeniami oraz samorządami lokalnymi, realizując różnorodne działania mające na celu kształtowanie i ochronę krajobrazu.

KNAK to nie tylko praca nad projektami, to także spotkania z ciekawymi ludźmi, działania poparte wspólną pasją oraz nawiązanie przyjaźni na długie lata.Dodatkowe informacje