zaloguj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Goście prof. PŁ dr inż. Renata Długosz oraz dr Monika Lindner

21.05.2024

W spotkaniu wziął udział Pan Rektor ds. studiów prof. dr hab. Piotr Ślósarz,  zaproszeni goście z naszej Uczelni , a także z Instytutu Matematyki Politechniki Poznańskiej oraz Koleżanki i Koledzy z KMMiS.

Podczas referatu przedstawiono cele i zadania Europejskiego Konsorcjum Innowacyjnego Uniwersytetów (European Consortium of Innovative Universities), którego członkiem jest Politechnika Łódzka oraz zaprezentowano innowacyjne, bardzo ciekawe metody nauczania urozmaicające zajęcia z matematyki i aktywizujące studentów do samodzielnej pracy.

Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń związanych z procesem kształcenia studentów.

 

Wybrane zdjęcia:

Wersja do druku
« inne aktualności