zaloguj si─Ö   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

KONKURS OTWARTY NA STANOWISKO ASYSTENTA W KATEDRZE METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH

23.05.2024

REKTOR

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

OGŁASZA KONKURS OTWARTY

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W KATEDRZE METOD MATEMATYCZNYCH I STATYSTYCZNYCH

 

 1. Wymagania stawiane kandydatom:
   
 1. Uko┼äczone studia na kierunku matematyka i posiadanie stopnia zawodowego magistra matematyki lub pokrewnych specjalno┼Ťci.
 2. Znajomo┼Ť─ç j─Özyka angielskiego lub innego obcego j─Özyka nowo┼╝ytnego.
 3. Posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej na stanowisku nauczyciela akademickiego.
   
 1. Wykaz wymaganych dokumentów:
   
 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Rektora Uczelni.
 2. Kwestionariusz osobowy obowi─ůzuj─ůcy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wraz z fotografi─ů.
 3. Odpis dyplomu uko┼äczenia studiów wy┼╝szych magisterskich.
 4. Opis osi─ůgni─Ö─ç dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 5. Dokumentacja potwierdzaj─ůca osi─ůgni─Öcia twórcze kandydata, je┼╝eli takie posiada.
 6. O┼Ťwiadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu obowi─ůzuj─ůcych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
   
 1. Zatrudnienie nast─ůpi z dniem podj─Öcia decyzji przez Rektora.
   
 2. Dokumenty należy składać w terminie do 12.08.2024 r. w sekretariacie Katedry Metod Matematycznych i Statystycznych
  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, pokój 713.

   
 3. Rozstrzygni─Öcie konkursu nast─ůpi do dnia 13.09.2024 r.
   
 4. O wyniku konkursu ka┼╝dy z kandydatów zostanie powiadomiony odr─Öbnym pismem, skierowanym na adres wskazany przez kandydata.

 

 

 

FORMULARZ DLA OG┼üOSZENIODAWCÓW

 

INSTYTUCJA: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych

MIASTO: Poznań

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: rolnictwo i ogrodnictwo

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.08.2024

LINK DO STRONYhttps://puls.edu.pl/uczelnia/oferty-pracy?field_rozstrzygni_cie_konkursu_value=All

S┼üOWA KLUCZOWE: zastosowania matematyki w naukach biologicznych, statystyka matematyczna                                           

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): kandydat powinien posiadać predyspozycje do prowadzenia badań naukowych z zakresu zastosowań matematyki w naukach biologicznych i prowadzenia zajęć dydaktycznych

 

II. FORM FOR EMPLOYERS

 

INSTITUTION: Poznań University of Life Sciences, Department of Mathematical and Statistical Methods

CITY: Poznań

POSITION: lecturer

DISCIPLINEagriculture and horticulture

POSTED:

EXPIRES: 12.08.2024

WEBSITE: https://puls.edu.pl/uczelnia/oferty-pracy?field_rozstrzygni_cie_konkursu_value=All

KEY WORDSapplications of mathematics in biological sciences, mathematical statistics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):  the candidate should have predispositions to conduct scientific research in the field of applications of mathematics in biological sciences and conducting teaching classes

Wersja do druku
« inne aktualno┼Ťci