zaloguj si─Ö   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Wybrane publikacje - Prof. UPP dr hab. Ryszard Walkowiak

 1. Przyby┼éowski, J., Walkowiak, R, (1977): Kwadrat ┼éaci┼äski i zwi─ůzane z nim inne uk┼éady wierszowo kolumnowe ( The latin square and other row-and-column designs). VII Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN,  Warszawa, 354-369
 2. Ceranka, B., Walkowiak, R. (1979): Analiza wariancji dla uk┼éadu wierszowo-kolumnowego ( Analysis  of  variance  for row-and-column  design). Roczniki  AR  w   Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, No 8, 43-53,
 3. Przyby┼éowski, J., Walkowiak,  R. (1979): Badanie spójno┼Ťci pewnych niekompletnych kwadratów ┼éaci┼äskich (Examining of connectedness of some incomplete latin squares). IX Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 276-287.
 4. Przyby┼éowski, J., Walkowiak, R.  (1980): Uk┼éady wierszowo-kolumnowe  zwi─ůzane  z kwadratem F - badanie r- -zrównowa┼╝enia (Row-and-column designs connected with F-square. Investigation of r- -balance). X Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 250-263.
 5. Harabasz, S., J., Walkowiak, R. (1981): Pó┼édodatnie rozwi─ůzania uk┼éadu równa┼ä liniowych  jednorodnych (Semipositive solutions of system of linear homogeneous equations). Roczniki AR w  Poznaniu, Algorytmy Biometryczne  i  Statystyczne, No  10, 135-147.
 6. Przyby┼éowski, J., Walkowiak, R.(1981): r--zrównowa┼╝enie uk┼éadów wierszowo-kolumnowych  ze  szczególnym uwzgl─Ödnieniem uk┼éadów  zwyczajnych (The r-  -alance in row-and-column designs with  special  respect  to  the  ordinary designs). XI Colloquium Metodologiczne  z  Agro-Biometrii,  PAN, Warszawa, 264-283.
 7. Szo┼ékowski, A., Wolski, T., M─ůczy┼äska,L., Tymieniecka, E., Walkowiak, R. (1982): Comparison  of  some characters in rye progenies of pair crosses  and  single  plants from open pollination. Aufgaben  und  Entwicklungstendenzen  der Roggenforschung und Roggenzuchtung,  Akademie der Landwirtschaftwissenschaften der DDR.
 8. Koz┼éowska, M., Walkowiak, R. (1986): Estymacja kontrastów w uk┼éadach  wierszowo-kolumnowych  wieloreakcjowych niekompletnych (Estimation of the   contrasts in the row-and-column incomplete multiresponse models). XVI  Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 33-44,.
 9. Walkowiak, R.  (1987): Estymacja liniowych funkcji parametrycznych w modelach wieloreakcjowych (Estimation of the linear functions of parameters in the  multiresponse  models). Matematyka Stosowana, XXIX, 73-91.
 10. Koz┼éowska, M., Walkowiak, R. (1987): Estymacja w modelach wieloreakcjowych  niekompletnych  (Estimation  in incomplete multiresponse models). XVII Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 188-195.
 11. Koz┼éowska, M., Walkowiak, R. (1988): Konstrukcja E-optymalnych uk┼éadów wierszowo-kolumnowych (Construction of E-optimal row-and-column designs). XVIII Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 139-145.
 12. Koz┼éowska, M., Walkowiak, R., (1989): Zrównowa┼╝one uk┼éady wierszowo-kolumnowe (Balanced row-and-column designs). XIX Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii,  PAN,  Warszawa, 61-74.
 13. Moli┼äski, K., Walkowiak, R.(1989): Analiza wariancji modelu losowego klasyfikacji  pojedynczej  o nierównych liczebno┼Ťciach obserwacji w klasach (Analysis of variance of the random one-way model with unequal number of observations  in classes). Roczniki  AR  w  Poznaniu,  Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, No 14, 75-85.
 14. Koz┼éowska, M., Walkowiak, R., Podle┼Ťny, A. (1989): Uogólniona odwrotno┼Ť─ç Moore'a Penrose'a macierzy; warto┼Ťci i wektory w┼éasne macierzy symetrycznej (Generalised  Moore-Penrose inverse of matrix; eigenvalues and eigenvectors of the symmetric matrix). Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, No 14, 143-158.
 15. Koz┼éowska M., Walkowiak R. (1990): W┼éasno┼Ťci i konstrukcje uk┼éadów  wierszowo-kolumnowych 'with adjusted orthogonality' (Properties and constructions  of  row-and-column designs with adjusted  orthogonality). XX Colloquium Metodologiczne z Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 61-69.
 16. Koz┼éowska, M., Walkowiak, R.(1990): Incomplete homogeneous multiresponse  models; Estimation. Zastosowania Matematyki, Applicationes Mathematicae,Vol 20 No 2,  211-217.
 17. Kozłowska, M., Walkowiak, R. (1990): Incomplete homogeneous multiresponse models; Testing of hypotheses. Zastosowania Matematyki, Applicationes Mathematicae, Vol 20 No 3, 367-375.
 18. Koz┼éowska M., Walkowiak R. (1990): E-optimality of some row-and-column designs. Ann. Inst. Statist. Math. Vol.  42, No 3, 597-602.
 19. Moli┼äski, K., Walkowiak, R. (1991): Analiza wariancji estymacja punktowa i przedzia┼éowa  w  modelach  dwukierunkowej klasyfikacji hierarchicznej (The analysis of variance, point and  interval  estimations  in  two-fold  nested  classification models). Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, No 15, 3-12.
 20. Walkowiak,  R.,  Podle┼Ťny, A., Koz┼éowska, M., (1991): Wspólny zbiór wektorów w┼éasnych uk┼éadu macierzy symetrycznych wzgl─Ödem pewnej macierzy diagonalnej dodatnio  okre┼Ťlonej (The common set of eigenvectors for many symmetric matrices with respect to any diagonal positive definite matrix). Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, No 15, 175-180.
 21. K┼éaczy┼äski, K., Walkowiak, R., (1992): Uogólniona odwrotno┼Ť─ç macierzy wyznaczona metod─ů eliminacji Gaussa-Jordana (Genarelized inverse of a matrix. Gauss-Jordan elimination method). Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne  i  Statystyczne, No 16, 169-176.
 22. Moli┼äski, K., Szwaczkowski, T., Walkowiak, R., (1993): Prediction of additive genetic effects based on  the  multitrate mixed model. Genetica Polonica .No 34(1), 47-55.
 23. Moli┼äski, K., Walkowiak, R., (1993): Estymacja i predykcja w wielozmiennym  modelu mieszanym dla do┼Ťwiadcze┼ä genetycznych (Estimation and prediction in multiresponse model for genetic experiments). XXIII Colloquium Metodologiczne z  Agro-Biometrii, PAN, Warszawa.
 24. Moli┼äski, K., Szwaczkowski, T., Walkowiak, R., (1993): Ocena warto┼Ťci hodowlanej w oparciu o wielozmienny model mieszany (Evaluation of breeding value based on multivariate mixed model) XXIII Colloquium Metodologiczne z  Agro-Biometrii, PAN, Warszawa, 299-313.
 25. Moliński, K., Walkowiak, R., (1993): Estimation and prediction in the mixed multiresponse model. Listy Biometryczne - Biometrical Letters. Vol 30, No 2, 119-128. (Odpowiednik pracy [23] z Colloquium).
 26. Podsiadłowski, S., Walkowiak, R., (1994): Adaptation of Wind Erosion Prediction System (USDA-ARS) to Polish conditions. Newsletter E.S.S.C, No3, 7-13.
 27. Walkowiak, R., Podsiad┼éowski, S., (1994): Estymacja nat─Ö┼╝enia erozji eolicznej metod─ů pomiaru transportu eolicznego (Estimation of wind erosion intensity by measurement of wind transport amount). Roczniki AR w Poznaniu, 266, Melior. i In┼╝. ┼Ürod., 14, 219-226.
 28. Walkowiak, R., (1995): Unitary Energy in Modelling of Soil Compaction Processes.  Newsletter E. S. S. C. No 4, 3-5.
 29. Moli┼äski, K. ,Walkowiak, R. ,Pyta,H.,(1995): Propozycja okre┼Ťlenia minimalnej liczebno┼Ťci serii pomiarów st─Ö┼╝enia zanieczyszcze┼ä powietrza. (On determining an minimal number of measurements of density air pollution). XXV Colloquium Biometryczne 132-144.
 30. Moli┼äski, K., Walkowiak, R., (1995): Estymacja punktowa i przedzia┼éowa funkcji dwóch komponentów wariancyjnych. (Point and interval estimation of function of two variance components).  Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, 17, ABS  161, 3-16
 31. Moli┼äska, A., Moli┼äski, K. , Walkowiak., R., (1995): Rozszerzona analiza wariancji i estymacja przedzia┼éowa ilorazu komponentów wariancyjnych w uk┼éadzie blokowym. (Extended variance analysis and interval estimation of quotient of variance components in block design) Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, 17, ABS 162, 17-29.
 32. Walkowiak, R., Podle┼Ťny, A,(1995). Hierarchiczne aglomeracyjne metody analizy skupie┼ä (Hierarchic agglomerative methods of cluster analysis). Roczniki AR w Poznaniu, Algorytmy Biometryczne i Statystyczne, 17, ABS 168, 73-88.
 33. B┼éaszkiewicz, Z., Walkowiak R., (1995) . KONTAKT - program komputerowy obliczaj─ůcy parametry wspó┼épracy opony z pod┼éo┼╝em mi─Ökkim. (  KONTAKT - computer program for calculation of the parameters of effect of tire on soil surface) III Konferencja Naukowa "METODYKA ZASTOSOWA┼â INFORMATYKI W DYDAKTYCE  I PRACACH BADAWCZYCH, Pozna┼ä, 12-13.09.1995r. 19-28
 34. Walkowiak, R., Lira, J. (1995): Estymacja parametrów modelu regresji nieliniowej przy pomocy pakietu LISP-STAT na przyk┼éadzie modelowania fizycznych cech gleby. (Estimation of parameters of non-linear regression model by the LISP-STAT packet with example of modelling physical soil properties) III Konferencja Naukowa "METODYKA ZASTOSOWA┼â INFORMATYKI W DYDAKTYCE  I PRACACH BADAWCZYCH, Pozna┼ä, 12-13.09.1995r. 283-292.
 35. Walkowiak, R. (1997): "Modele matematyczne wzgl─Ödnej zmiany g─Östo┼Ťci obj─Öto┼Ťciowej warstwy ornej gleby pod wp┼éywem energii zag─Öszczania". XXVII Colloquium Biometryczne, s. 9-22.
 36. Walkowiak R., Owczarzak W. (1998): "Prediction of walues of some physical properties of six different soils as a function of compaction moisture." W zbiorze The Soils As a Strategic Resousce:  Degradation and Conservation Measures. Rodriguez Rodriguez, C. C. Jimenez Mendoza, M. L. Tejedor Salguero, Geoderma Ediciones, Logrono, str. 139 - 148.
 37. Konstankiewicz K., Walkowiak R. (1999): "Estimating the relationship between soil water content and soil bulk density obtained in proctor apparatus." Polish Journal of Soil Science, Vol XXXII/1 , 5 - 12.
 38. Podsiadłowski S., Walkowiak R. (1999): "Wind erosion intensity as influenced by aggregates structure of light soils." Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Agriculture Vol. 1, 71 - 81.
 39. B┼éaszkiewicz Z., Walkowiak R. (1999): "Zastosowanie techniki komputerowej do obliczania parametrów wspó┼épracy opon z pod┼éo┼╝em". II Krajowa Konferencja Naukowa Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie. 11 - 12 (abstract).
 40. Walkowiak R., Kala R. (2000): "Two-phase nonlinear regression with smooth transition." Commun. Stat. Simulation and Computation, Vol. 29 No 2, 385 - 398.
 41. B┼éaszkiewicz Z., Walkowiak R. (2000): "Zastosowanie techniki komputerowej do obliczania parametrów wspó┼épracy opon z pod┼éo┼╝em". In┼╝ynieria Rolnicza, Rok IV, 3(14), 17 - 27.
 42. Walkowiak R. (2000): "Modele matematyczne zale┼╝no┼Ťci g─Östo┼Ťci obj─Öto┼Ťciowej od wilgotno┼Ťci zag─Öszczania, nacisku i jednostkowej energii zag─Öszczania dla gleb o ró┼╝nym rozk┼éadzie granulometrycznym." Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Rozprawy Naukowe, Zesszyt 308.
 43. Owczarzak W., Walkowiak R., Mocek A.(2001): "Frost processes as one of the most important structure forming factors in climatic conditions of Poland". Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Agriculture Vol. 2, 129 - 145.
 44. Walkowiak R., Polewiak I., Kucharczyk L. (2002): "Porównanie zmian porowato┼Ťci gleby po uprawie zintegrowanej I tradycyjnej." Colloquium Biometryczne 32, 253 - 263.
 45. Walkowiak R. Moliński K., Weyman-Kaczmarkjowa W., Głuchowska K. (2004): "The develpoment of bacteria with different trophic features as influenced by type of soil cultivation". Listy Biometryczne, Biometrical Letters, Vol 41, No 2, 51 - 57.
 46. Walkowiak R., Polewiak I. (2005): A comparison of the effect of integrated and traditional tillage on the porosity of topsoil". Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Agriculture Vol. 5
 47. Walkowiak R., Moliński K., Klama J., Niewiadomska A. (2005): Dependence of nitrogenaze activity of the chlorophyll content in grasses inoculated with endophytic bacteria." Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Agriculture Vol. 5.
 48. Głuchowska K., Walkowiak R., Moliński K., Weyman-Kacznmarkowa W. (2005): The effect of tillage type on the decomposition of wheat and faba bean post-hervest residue." Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Agriculture Vol.5.
 49. Bednorz L., Walkowiak R., Maciejewska-Rutkowska I., Moliński K.(2006): "Seed variability of the Polish species of the genus Sorbus (Rosaceae)". Dendrobiology, vol 55, 3 - 9.
 50. Walkowiak R., Podsiad┼éowski S. (2006): "WINDER-2: narz─Ödzie do estymacji nat─Ö┼╝enia erozji eolicznej na tle systemów WEPS i WEELS". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXV, Rolnictwo 65, 199 - 206.
 51. Zydro┼ä A., Walkowiak R., Moli┼äski K. (2007): Porównanie kilku metod obliczania warto┼Ťci gruntów le┼Ťnych. SYLWAN, Nr 6, 3 – 11.
 52. Czajka M., Podsiad┼éowski S., Walkowiak R. (2008): Zró┼╝nicowanie sk┼éadu granulometrycznego jako skutek erozji eolicznej gleb lekkich. Przegl─ůd Naukowy In┼╝ynieria i Kszta┼étowanie ┼Ürodowiska, XVII 2 (40), 50-59.
 53. Jelonek T., Pazdrowski W., Arasimowicz A., Walkowiak R., Szaban J. (2008): The applicability of the Pipe Model Theory In trees of Scots pine of Poland”. Journal of Forest Sciences, 54, 2008 (11), 519 – 531.
 54. Jakubus M., Komisarek J., Walkowiak R., Mocek A., Czeka┼éa J., Moli┼äski K. (2010): Spatial distribution of cadmium, nikel and lead in soil humus horizon in the middle part of Wielkopolska region. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 19, No 4.,  569 – 575.
 55. Czajka M., Podsiad┼éowski S., Stach A., Walkowiak R. (2010): The spatial variability of light morenic soils; W zbiorze "Land Degradation and Desertification: Assessment, Mitigation and Remediation" Zdruli P., Pagliai M., Kapur S., Faz Cano A., Springer, 517 – 527.
 56. Czajka M., Podsiad┼éowski S., Walkowiak R., Wojciechowski T. (2010): Integrated tillage as anti-erosion soil tillage: research prospect. TEKA Komisji Ochrony i Kszta┼étowania ┼Ürodowiska Przyrodniczego, vol. 7, 5 – 11.
 57. Jelonek T., Pazdrowski W., Walkowiak R., Arasimowicz-Jelonek M., Tomczak A. (2011): Allometric models of foliage biomass In Scots pine (Pinus sylvestris L.). Polish Journal of Environmental Studies, Vol 20, No 2, 355 - 364 . Impact Factor 0,947.
 58. Kusiak W., Moli┼äski K., Walkowiak R. (2012): Model zu┼╝ycia paliwa przy pozyskaniu drewna sosnowego. Sylwan 156(3) 218 – 224 Lista filadelfijska, IF 0,155.
 59. Jelonek I., Pazdrowski W., Walkowiak R. (2012): Model biomasy igliwia sosny zwyczajnej (Pinus Sylvestris) wyros┼éej w warunkach gruntów porolnych. Le┼Ťne Prace Badawcze (Forest Research Papers) Vol. 73(2), 97 – 106.
 60. Diatta J., Walkowiak R., Grzebisz W., Witczak R. (2012): Aluminum-based winter wheat biomass and grain yield spatial variability in arable soils: concept and field test. J. Elem. 17(2): 215-229, IF = 0,378. DOI - 10.5601/jelem.2012.17.2.05.
 61. Walkowiak R., Zydro┼ä A (2012):Zastosowanie regresji krokowej do okre┼Ťlenia atrybutów wp┼éywaj─ůcych na warto┼Ť─ç nieruchomo┼Ťci rolnych na przyk┼éadzie gminy Mosina. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum 11(3), 239 – 253.
 62. Nawrot M., Pazdrowski W., Szyma┼äski M., Jedrzejczak A., Walkowiak R, Borysiak S. (2012): Identificatiuon of juvenile and mature Wood zones In stems of European Larch (Larix Decidula Mill.) using a k-means algorithm. Wood Res Slovakia, Vol. 57,No 40, 545 – 560. IF 0,216.
 63. Zydro┼ä A., Walkowiak R. (2012): Porównanie wybranych metod
  wyceny gruntów le┼Ťnych bez drzewostanu na przyk┼éadzie Nadle┼Ťnictwa
  Oborniki. Wycena nr 4(101) 2012 str 27-35
 64. Goli┼äska B., Walkowiak R., Goli┼äski P. (2012): Evaluation of selected cultivars of fine-leaved fescuses in conditions of extensive lawn utilization. W zbiorze Grassland – a European Resource? Grassland Science in Europe, Vol 17, s. 517 – 519.(Praca konferencyjna z konferencji “24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin 3-7 June 2012 )
 65. Zydro┼ä A., Walkowiak R. (2013): Analiza atrybutów wp┼éywaj─ůcych na warto┼Ť─ç nieruchomo┼Ťci niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane w gminie Mosina. Rocznik Ochrona ┼Ürodowiska, Vol. 15, 2911-2924, IF 0,162.
 66. Jelonek T., Walkowiak R., Jakubowski M., Tomczak A. (2013): Wska┼║niki stabilno┼Ťci drzew w drzewostanach sosnowych uszkodzonych przez wiatr. Sylwan 157 (5), 323 – 329, IF: 0,263.
 67. M. Kozłowska, R. Walkowiak, J. Kozlowski (2013): M-better type S block design for research into alternative methods of plant protection. Colloquium Biometricum 43, 81-89.
 68. M. Nawrot, W. Pazdrowski, R. Walkowiak, M. Szyma┼äski, K. Ka┼║mierczak (2014):  Analysis of coniferous species to identify and distinguish juvenile and mature wood. Journal of Forest Science Vol 60 No 4, 143 – 153.
 69. Podsiad┼éowski S., Przyby┼é J., Walkowiak R., Wojciechowski T. (2014): Zintegrowana uprawa gleby w ograniczaniu erozji eolicznej. W zbiorze „Aktualne problemy in┼╝ynierii biosystemów” pod redakcj─ů Mariana Lipi┼äskiego i Jacka Przyby┼éa, 24 – 32. (rozdzia┼é w monografii) ISBN 978-83-7160-731-8
 70. Zydro┼ä A., Walkowiak R. (2015): Analiza czynników wp┼éywaj─ůcych na warto┼Ť─ç nieruchomo┼Ťci niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przyk┼éadzie gminy Czerwonak. Europa Regionum, Tom XXII, 247 – 256.
 71. Walkowiak R., (2015): X-1-balance of some partially balanced experimental design with particular emphasis on block and row-column designs. Biometrical Letters, Vol. 52, No. 1, 1 – 12.
 72. Osuch E., Osuch A., Podsiad┼éowski S., Przyby┼é J., Walkowiak R. (2015): Zmienno┼Ť─ç emisji gazów podczas areacji pulweryzacyjnej. W zbiorze „Aktualne problemy in┼╝ynierii biosystemów” pod redakcj─ů Mariana Lipi┼äskiego i Jacka Przyby┼éa, 44 – 52. (rozdzia┼é w monografii).
 73. Walkowiak R., Podsiad┼éowski S. (2015): Zintegrowana uprawa gleby jako metoda zapobiegania erozji wietrznej na glebach lekkich. W zbiorze „Agrotechnika Ro┼Ťlin Uprawnych” pod redakcj─ů Jaros┼éawa Brodnego, 149 – 156. (rozdzia┼é w monografii) ISBN 978-83-943861-1-5.
 74. Walkowiak R., Podsiad┼éowski S., Czajka M. (2017): The effect of integrated tillage of light soil on potato yields. Biometrical Letters, Vol. 54, No. 2, 187 – 201.
Wersja do druku