Wykłady monograficzne

Uwaga, na wykład należy przynieść indeks z przygotowanym wpisem. Proszę samodzielnie wpisać nazwisko wykładowcy oraz tytuł wykładu. Doktorant otrzymuje bezpośrednio po wykładzie podpis wykładowcy potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

Wykłady monograficzne wydziałowe

W semestrze letnim wykłady monograficzne dla lat I-IV (doktoranci z przedłużeniem także mile widziani) odbywają się w dni zjazdów, w piątki w godz. 10:30-12:00 w sali wykładowej Kolegium Gawęckiego przy Wołyńskiej 33.

1/ Prof. Marek Świtoński
Choroby genetyczne psów i ich odpowiedniki u ludzi
Sala wykładowa Kolegium Gawęckiego przy Wołyńskiej 33
21.10.2016

2/ Dr hab. Izabela Szczerbal
25.11.2016

3/ Dr hab. Marcin Górecki
Przyroda Etiopii
16.12.2016

4/ Dr hab. Sebastian Nowaczewski
Niszowe gatunki kuraków (bażant, przepiórka) oraz ich wykorzystanie
20.01.2017

5/ Dr hab. Tadeusz Mizera
Środowiskowotwórcza rola bobra Castor fiber
17.03.2017

5/ Prof. dr hab. Dorota Cieślak
Techniki wspomaganego rozrodu o znaczeniu komercyjnym  w hodowli bydła – charakterystyka i stan zaawansowania w Polsce
21.04.2017

7/ Dr Monika Dragan
Świnia jako gatunek modelowy w badaniach biomedycznych
19.05.2017

8/ Dr hab. Marcin Górecki
Przyroda Islandii
23.06.2017

 

Wykłady monograficzne ogólnouczelniane

Rok III, godz. 15:00-17.00,  sala A Collegium Maximum

1/ Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Czy znam UPP – uczestnik studiów doktoranckich?
21.10.2016

2/ Dr hab. Alicja Niewiadomska
Dwie twarze bakterii Pseudomonas aeruginosa
25.11.2016

3/ Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski
Wpływ pokarmu pochodzenia antropogenicznego na populacje zwierząt
16.12.2016

4/ Dr hab. Witold Grzywiński
Nietoperze – fakty i mity
20.01.2017

5/ Prof. dr hab. Janusz Olejnik
Środowiskowe skutki ocieplenia klimatu
17.03.2017

6/ Prof. dr hab. Barbara Politycka
Metabolity wtórne roślin i ich funkcje
21.04.2017

7/ Dr hab. Anna Gramza-Michałowska
Składniki bioaktywne, aktywność przeciwutleniająca surowców roślinnych
19.05.2017

8/ Prof. dr hab. Krzysztof Polewski
Tlen i żywność. Biofizyczne aspekty utleniania
23.06.2017

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu