Plan zajęć

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku 2016/2017:

  • 21-22 października 2016
  • 25-26 listopada 2016
  • 16-17 grudnia 2016
  • 20-21 stycznia 2017

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku 2016/2017:

  • 17-18 marca 2017
  • 21-22 kwietnia 2017
  • 19-20 maja 2017
  • 23-24 czerwca 2017

Wykłady monograficzne wydziałowe
Wykłady obowiązkowe dla lat I-IV
Różni wykładowcy
Piątki (pierwszy dzień zjazdu) o godz. 10:30 w sali B Biocentrum.

Wykłady monograficzne ogólnouczelniane
III rok – semestr zimowy i letni
Różni wykładowcy
godz. 15:00-17.00,  sala A Collegium Maximum
Zajęcia ogólnouczelniane

Ekonomia
I rok – semestr zimowy i letni
2 x 8 zjazdów = 16 godzin
Prof. Władysława Łuczka
Godzina 13.00-15.00, sala B Collegium Maximum
Zajęcia ogólnouczelniane
Uwaga, osoby które wybrały Filozofię zamiast Ekonomii
będą uczęszczać na wykłady z Filozofii w roku 2017/2018.

Pedagogika z elementami etyki
I rok –  semestr zimowy i letni
2 x 8 zjazdów = 16 godzin
Dr hab. Andrzej Kusztelak, prof. nadzw.
Godzina 15.00-17.00, sala B Collegium Maximum
Zajęcia ogólnouczelniane

Warsztaty dydaktyczne
I rok – semestr letni
2 x 4 zjazdy = 8 godzin
Dr hab. Andrzej Kusztelak, prof. nadzw.
Godzina 17:00-19:00, sala B Collegium Maximum
Zajęcia ogólnouczelniane

Metodologia nauk empirycznych
II rok – semestr zimowy
Prof. Jerzy Weres
Sala A 100 w Instytucie Inżynierii Biosystemów
Godzina 16.00-18.00, Dni: 21.10.2016, 25.11.2016, 16.12.2016
Zajęcia ogólnouczelniane

Organizacja i finansowanie badań naukowych
Rok II – semestr letni
Prof. Krzysztof W. Nowak
23 czerwca 2017, godz. 13:00-15:00, sala A Collegium Maximum
Zajęcia ogólnouczelniane

Język obcy
I i II rok
Zajęcia ogólnouczelniane

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu