Plan zajęć

Zajęcia dydaktyczne w roku 2017/2018

Semestr zimowy
20-21.10.2017
24-25.11.2017
15-16.12.2017
19-20.01.2018

Semestr letni
16-17.03.2018
20-21.04.2018
25-26.05.2018
15-16.06.2018

Wykłady monograficzne wydziałowe – Obowiązkowe dla  lat I-IV (doktoranci z przedłużeniem także mile widziani). Piątki, godz. 10:30, kolegium Gawęckiego (Wołyńska 33).

1/ 20.10.2017 odwołany
2/ 24.11.2017 Dr Ewa Sell-Kubiak
3/ 15.12.2017
4/ 19.01.2018 Dr hab. Sebastian Nowaczewski – Wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi u drobiu jako źródło cennych informacji.

5/ 16.03.2018
6/ 20.04.2018
7/ 25.05.2018 odwołany
8/ 15.06.2018 godz. 10:00 Dr hab. Sebastian Kaczmarek – Enzymy paszowe– co już wiemy a co pozostało do zbadania

Wykłady monograficzne uczelniane – Obowiązkowe dla III roku SD. Doktorant może opuścić jeden z wykładów w języku polskim i w zamian uczestniczyć w jednym z wykładów anglojęzycznych organizowanych dla PULS PhD Studies. Plan wykładów uczelnianych w roku 2017/2018.

Uwaga, na każdy wykład monograficzny uczelniany i wydziałowy należy przynieść indeks z przygotowanym wpisem. Proszę samodzielnie wpisać nazwisko wykładowcy oraz tytuł wykładu. Doktorant otrzymuje bezpośrednio po wykładzie podpis wykładowcy potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

Filozofia – 2hx8 zjazdów = 16h (semestry 1 i 2), 13:00 – 15:00.  Zajęcia odbywają się w piątki, w pierwszy dzień każdego zjazdu, w sali B Collegium Maximum. Jeśli ktoś wybral Ekonomię zamiast Filozofii, zajęcia z Ekonomii odbywa w roku 2018/2019.

Pedagogika z elementami etyki – 2hx8 zjazdów = 16h (semestry 1 i 2), 15:00 – 17:00, Dr hab. Andrzej Kusztelak, prof. nadzw. Zajęcia odbywają się w piątki, w pierwszy dzień każdego zjazdu, w sali B Collegium Maximum.

Trening umiejętności interpersonalnych 2h*4 zjazdy=8h (semestr 2), 17:00 – 19:00. Zajęcia odbywają się w piątki, w pierwszy dzień każdego zjazdu, w sali B Collegium Maximum.

Metodologia nauk empirycznych, wykłady prof. Jerzego Weresa,  (semestr 3), terminy 20.10.2017; 24.11.2017 i 15.12.2017 o godz. 16:00-18:00 w sali A100 Instytutu Inżynierii Biosystemów

Organizacja i finansowanie badań naukowych, wykład  prof. Krzysztofa W. Nowak –  dla II r. SD 2017/18 (2 x 2 godz.) odbędzie się w terminach: 20.04.2018 r. i 25.05.2018 r. (piątki)  w godz. 13-15,  sali A  Collegium Maximum.

Język obcy – 8h – terminy ustalane ze Studium Języków Obcych

Warsztaty statystyczne  (semestry 5 i 6) – terminy ustalane z prof. Tomaszem Strablem

Seminarium obowiązkowe dla lat I-IV, odbędzie się 18 i 19 czerwca 2018.

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu