Plan zajęć

Zajęcia dydaktyczne w roku 2018/2019

Semestr zimowy
19-20.10.2018
16-17.11.2018
14-15.12.2018
18-19.01.2019

Semestr letni
15-16.03.2019
12-13.04.2019
17-18.05.2019
14-15.06.2019

Wykłady monograficzne wydziałowe – Obowiązkowe dla  lat I-IV. W tym roku wykłady i zajęcia poprowadzi prof. Juha Kantanen z Finlandii. Termin zostanie ustalony później. Zajęcia mogą się odbywać poza terminami zjazdów.

19.10.2019 zajęcia z zakresu animal nutrition, sala KFBZ, 12:30-14:00

Wykłady monograficzne uczelniane – Obowiązkowe dla III roku SD. Doktorant obowiązkowo wybiera co najmniej jeden wykład w języku angielskim z programu dla PULS PhD Studies. Plan wykładów uczelnianych w roku 2018/2019.

Uwaga, na każdy wykład monograficzny uczelniany i wydziałowy należy przynieść indeks z przygotowanym wpisem. Proszę samodzielnie wpisać nazwisko wykładowcy oraz tytuł wykładu. Doktorant otrzymuje bezpośrednio po wykładzie podpis wykładowcy potwierdzający uczestnictwo w zajęciach.

Ekonomia piątki, 13:00-15:00, sala B Collegium Maximum, semestr letni i zimowy

Pedagogika z elementami etyki  przeniesiono na marzec – czerwiec 2019 r., w bloku 4 godz. x 4 zjazdy w godz. 15:00-19:00

Trening umiejętności interpersonalnych  dr Irena Bekier, w semestrze zimowym (październik – grudzień 2018 r.), piątki 15:00-17:30 (2,5 godz. X 3 zjazdy), sala B Collegium Maximum

Warsztaty dydaktyczne – semestr letni, 4 zjazdy x 2 godz., godz. piątki 17:00-19:00, sala B Collegium Maximum

Język obcy – zajęcia ustalane z prowadzącym

UWAGA!   18 stycznia 2019 r.  nie będą realizowane przedmioty pedagogiczne (zaplanowane od godz. 15).

Seminarium obowiązkowe dla lat I-IV, odbędzie się w dwóch terminach:
Termin 1: 29 stycznia 2019 (głównie zoologia)
Termin 2:  19 czerwca 2019
Doktorant wybiera odpowiedni termin.

 

 

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu