Praktyka dydaktyczna

Obowiązują następujące zasady odbywania praktyki dydaktycznej:

• Uczestnik studiów stacjonarnych otrzymujący stypendium doktoranckie (zgodnie z art. 200 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), zobowiązany jest do odbywania praktyki zawodowej w formie prowadzenia zajęć w wymiarze 45 godzin dydaktycznych w roku akademickim (60 godzin jeżeli rekrutacja nastąpiła na rok 2017/2018)

• Uczestnik studiów stacjonarnych, niepobierający stypendium doktoranckiego, zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w roku akademickim.

• Uczestnik niestacjonarnych studiów doktoranckich zobowiązany jest do prowadzenia zajęć w wymiarze 10 godzin dydaktycznych w roku akad.

• Dla doktorantów niepobierających stypendium doktoranckiego, którzy otrzymują środki finansowe z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (zgodnie z art. 200a ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym), to ostatnie stypendium staje się stypendium doktoranckim. Doktorantów je pobierających obowiązuje realizacja zajęć w wymiarze 45 godzin dydaktycznych w roku akad., także w okresie przedłużenia studiów doktoranckich.

• Na I roku studiów zalecane jest by praktyka dydaktyczna odbyła się dopiero w semestrze letnim, natomiast semestr zimowy należy poświęcić przygotowaniu do prowadzenia zajęć.

  • Doktorant może wykonywać godziny dydaktyczne, poza wyznaczonym stażem dydaktycznym, w ramach odrębnych umów, ale łącznie w wymiarze nie większym niż 120 godzin (staż+godziny dodatkowe).

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu