Lista Doktorantów

Rok akademicki 2017/2018
44 Uczestników

Rok I (7 Uczestników):

Magdalena Bryszak (opiekun prof. Adam Cieślak, KŻZGP)
Jan Dobrzański (opiekun prof. Tomasz Szwaczkowski, KGPHZ)
Zuzanna Jagiełło (opiekun dr hab. Grzegorz Maciorowski, IZ)
Sandra Kaźmierczak (opiekun dr hab. Oskar Wasielewski, IZ)
Mateusz Kęsy (opiekun dr hab. Monika Fliszkiewicz, IZ)
Paulina Krzemińska (opiekun prof. Marek Świtoński, KGiPHZ)
Natalia Leciejewska (opiekun prof. Leszek Nogowski, KFBZ)

Rok II (7 Uczestników):

Adrian Grzemski (opiekun prof. Maciej Szydłowski, KGiPHZ)
Patrycja Kamila Kwiatkowska (opiekun prof. Piotr Tryjanowski, IZ, od marca 2017)
Marta Kubiś (opiekun dr hab. Damian Józefiak, KŻZiGP)
Joanna Składanowska (opiekun dr hab. Marek Stanisz, KHZiOS)
Joanna Woźna (opiekun dr hab. Janusz Kloskowski, IZ)
Yulianri Rizki Yanza (Indonezja, opiekun prof. Adam Cieślak, KŻZiGP )
Kamil Ziarniak (opiekun dr hab. Joanna Śliwowska, IZ)

Rok III (6 Uczestników):

Marta Bykowska (opiekun dr hab. Marek Stanisz, KHZOS)
Łukasz Dylewski (opiekun dr hab. Janusz Kloskowski, IZ)
Natalia Małyszka (opiekun prof. Dorota Cieślak, KGiPHZ)
Alicja Matysiak (opiekun dr hab. Oskar Wasielewski, IZ)
Joanna Stachecka (opiekun dr hab. Izabela Szczerbal, KGiPHZ)
Monika Tołkacz (opiekun dr hab. Marcin Komosa, Zakład Anatomii Zwierząt, IZ)

Rok IV (10 Słuchaczy):

Maria Billert  (opiekun prof. Krzysztof Nowak, KFBZ)
Michał Gnus (opiekun prof. Kornel Ratajczak, IW)
Lilianna Hoffmann (Graczyk) (opiekun dr hab. Jan Mazurkiewicz, IZ)
Jan Kaczmarek  (opiekun dr hab. Janusz Kloskowski, IZ)
Piotr Nowak  (opiekun prof. Andrzej Frankiewicz, KŻZiGP)
Michał Majewski (opiekun prof. Jędrzej Jaśkowski, IW)
Anna Perkowska (opiekun prof. Marek Świtoński, KGiPHZ)
Agata Sikorska (opiekun prof. Marek Świtoński, KGiPHZ)
Stanisław Świtek (opiekun prof. Piotr Tryjanowski, IZ)
Łukasz Wodas (opiekun prof. Dorota Cieślak, KGiPHZ)

Przedłużone studia doktoranckie

Rok V (7 Uczestników):

Dariusz Dębiński (opiekun dr hab. Hieronim Frąckowiak, Zakład Anatomii Zwierząt, IZ)
Magdalena Graczyk  (opiekun prof. Tomasz Szwaczkowski, KGiPHZ)
Kinga Gwóźdź (opiekun dr hab. Katarzyna Szkudelska, KFBZ)
Mikołaj Kaczmarski (opiekun prof. Piotr Tryjanowski, IZ)
Bartosz Kierończyk (opiekun dr hab. Damian Józefiak, KŻZiGP)
Sławomir Sadkowski  (opiekun prof. Maciej Szydłowski, KGiPHZ)
Joanna Wołoszkiewicz (zd. Dziarska-Pałac, opiekun dr hab. Janusz Kloskowski, IZ)

Rok VI (7 Uczestników):

Krzysztof Dudek  (opiekun prof. Piotr Tryjanowski, IZ)
Karolina Kowalczyk (z d. Bora, opiekun dr hab. Hieronim Frąckowiak, IZ, Zakład Anatomii Zwierząt)
Monika Mańkowska-Woźniak  (opiekun prof. Marek Świtoński, KGiPHZ)
Mateusz Rawski  (opiekun dr hab. Damian Józefiak, KŻZiGP)
Barbara Stefańska (z d. Nowak, opiekun prof. Włodzimierz Nowak, KŻZiGP)
Paweł Stefański (opiekun dr hab. Jolanta Komisarek, KHZOS)
Katarzyna Maria  Żołnierowicz (dr hab. Jan Mazurkiewicz, IZ)


Absolwenci z roku 2016/2017:

Ukończone lata studiów: 4+1 

Maciej Zdun (opiekun dr hab. Hieronim Frąckowiak, IZ, Zakład Anatomii Zwierząt,4+1)

Ukończone lata studiów: 4+2 

Agnieszka Graclik  (opiekun prof. Piotr Tryjanowski, IZ, 4+2)
Paweł Kołodziejski (opiekun prof. Krzysztof Nowak, KFBZ, 4+2)
Katarzyna Sierpowska (z d. Przybylska, dr hab. Jan Mazurkiewicz, IZ, 4+2)
Sylwia Salamon (z d. Bura, prof. Marek Świtoński, KGiPHZ, 4+2)

Absolwenci ze stopniem doktora

Dr Monika  Dudek (z d. Gawałek, opiekun: dr hab. Joanna Śliwowska, IZ, Zakład Histologii i Embriologii, obrona 6 czerwca 2017,  nadanie stopnia 30 czerwca 2017)

Dr Marcin Hejdysz (promotor prof. Andrzej Rutkowski, KŻZiGP, obrona 18/10/2016, nadanie stopnia 21/10/2016)

Dr Joanna Szczechowiak  (promotor prof. Adam Cieślak, KŻZiGP, obrona 12/12/2016, nadanie stopnia 16/12/2016)

Dr Mohamed El-Sherbiny, formalnie doktorant PULS PhD Studies  (promotor prof. Małgorzata Szumacher -Strabel, KŻZiGP, obrona 16/01/2017, nadanie stopnia 27/01/2017)

Skreśleni w roku 2016/2017

Piotr Jóźwiak (opiekun prof. Jędrzej Jaśkowski, IW, brak aktywności)

Bartłomiej Jaśkowski (opiekun dr hab. Marek Gehrke, przeniesienie po 2 roku do UP we Wrocławiu)

Katarzyna Wojtanowicz-Markiewicz (opiekun dr hab. Paweł Antosik)


Absolwenci z roku 2015/2016:

Dr Agata Kiełtyka-Kurc (opiekun dr hab. Hieronim Frąckowiak, IZ, Zakład Anatomii Zwierząt)
Szymon Bugaj
(prof. Dorota Cieślak, KGiPHZ)
Ewelina Prozorowska
(opiekun prof. Hanna Jackowiak, IZ)
Dr Beata Orsztynowicz (z d. Kociucka, opiekun dr hab. Izabela Szczerbal, KGiPHZ )
Dr Anita Zaworska (opiekun prof. Andrzej Frankiewicz, KŻZiGP)

 Absolwenci z roku 2014/2015:

Agnieszka Ludwiczak
Anna Malecha
Maria Nabzdyk
Dr Marcin Tobółka
Dr Magdalena Woźna

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu