Rekrutacja

Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Wydział prowadzi rekrutację na nowe interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie Nauki o zwierzętach

Uwaga! Strona w budowie.

Kalendarz rekrutacji

  • 29 czerwca 2018 upływa termin składania podań
  • 2-6 lipca 2018 odbywają się egzaminy z języka obcego
  • 9-10 lipca 2018 odbywają się rozmowy kwalifikacyjne
  • 10 lipca 2018 ogłoszenie wyników rekrutacji i nieformalnych decyzji stypendialnych

Czego oczekujemy od kandydata?
Przed rekrutacją Kandydat  powinien nawiązać kontakt z wybranymi pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w celu ustalenia możliwości wykonywania prac badawczych zgodnych z zakresem własnych zainteresowań oraz odbycia stażu dydaktycznego. Na tej podstawie Kandydat przygotowuje dokumenty rekrutacyjne.

Formularze

 

 

 

 

 

 


Uwaga, poniższe informacje są nieaktualne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przeprowadzi rekrutację na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich „Hodowla i biologia zwierząt” 2017/2018.

Przed rekrutacją Kandydat na studia doktoranckie powinien nawiązać kontakt z wybranymi pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w celu ustalenia możliwości wykonywania prac badawczych zgodnych z zakresem własnych zainteresowań oraz odbycia stażu dydaktycznego.

Kalendarz rekrutacji (do uzupelnienia):

  • Dokumenty należy złożyć do 30 czerwca 2017 do godz. 15:00 u sekretarza Studium – dr Ewy Pruszyńskiej-Oszmałek, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, ul. Wołyńska 35 w Poznaniu
  • Egzamin z języka obcego odbędzie się 10 lipca 2017 w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt, ul. Wołyńska 35 w Poznaniu
  • Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać 11 lipca 2017 od godz. 8:00, w Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33 w Poznaniu
  • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 11 lipca 2017

Studia doktoranckie w trybie stacjonarnym są bezpłatne. Opłata za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów wynosi 200 zł.

  • Uchwała rekrutacyjna Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach uszczegóławia warunki rekrutacji i sposób oceny kandydata na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział (Uchwała Rady Wydziału ).
  • Materiały dla kandydatów – formularze i wzory pism. Wniosek o przyjęcia na studia doktoranckie należy adresować do Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 

 

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu