Rekrutacja

Rekrutację na studia doktoranckie 2018/2019 zakończono. Poniższe informacje mają znaczenie archiwalne.

Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

Wydział prowadzi rekrutację na nowe interdyscyplinarne stacjonarne studia doktoranckie Nauki o zwierzętach. Studia trwają 4 lata z możliwością przedłużenia o 2 lata.

Kalendarz rekrutacji

  • 29 czerwca 2018 upływa termin składania podań
  • 2-4 lipca 2018 odbywają się egzaminy z języka obcego
  • 5-6 lipca 2018 odbywają się rozmowy kwalifikacyjne
  • do 10 lipca 2018 ogłoszenie wyników rekrutacji i nieformalnych decyzji stypendialnych

Program studiów
Zapoznaj się z programem nowych studiów Nauki o zwierzętach. Program obejmuje przykładowe tutoriale oraz kursy nowoczesnych technik badawczych. Pobierz program

Warunki i tryb rekrutacji
Zapoznaj się z warunkami rekrutacji, dowiedz się kto może podjąć studia doktorskie, jak wygląda procedura rekrutacji i jak punktowane są osiągnięcia kandydata. Pobierz warunki rekrutacji

Czego oczekujemy od kandydata?
Przed rekrutacją Kandydat  powinien nawiązać kontakt z wybranymi pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w celu ustalenia możliwości wykonywania pracy badawczej zgodnej z zakresem własnych zainteresowań,  oraz odbycia stażu dydaktycznego. Na tej podstawie Kandydat przygotowuje dokumenty rekrutacyjne.

Formularze
Pobierz formularze wraz z informacjami o wymaganych dokumentach, deklaracjach i opiniach. Termin składania dokumentów upływa 29 czerwca 2018 r.  Pobierz materiały dla Kandydatów

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu