Rekrutacja

Rekrutacja na studia doktoranckie 2017/2018

Rekrutację zakończono

Nowo przyjęci Doktoraci:

 1. Zuzanna Jagiełło  opiekun dr hab. Grzegorz Maciorowski
 2. Paulina Krzemińska opiekun prof. Marek Świtoński
 3. Sandra Kaźmierczak opiekun dr hab. Oskar Wasielewski
 4. Natalia Leciejewska opiekun prof. Leszek Nogowski
 5. Mateusz Kęsy opiekun dr hab. Monika Fliszkiewicz
 6. Sanan Talibov (Azerbejdżan) opiekun dr hab. Damian Józefiak
 7. Abdelbasset Benzertiha (Armenia) opiekun dr hab. Damian Józefiak
 8. Magdalena Bryszak opiekun prof. Adam Cieślak
 9. Jan Dobrzański opiekun prof. Tomasz Szwaczkowski

Uwaga, poniższe informacje są nieaktualne

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach przeprowadzi rekrutację na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich „Hodowla i biologia zwierząt” 2017/2018.

Przed rekrutacją Kandydat na studia doktoranckie powinien nawiązać kontakt z wybranymi pracownikami naukowymi Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w celu ustalenia możliwości wykonywania prac badawczych zgodnych z zakresem własnych zainteresowań oraz odbycia stażu dydaktycznego.

Kalendarz rekrutacji (do uzupelnienia):

 • Dokumenty należy złożyć do 30 czerwca 2017 do godz. 15:00 u sekretarza Studium – dr Ewy Pruszyńskiej-Oszmałek, Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt, ul. Wołyńska 35 w Poznaniu
 • Egzamin z języka obcego odbędzie się 10 lipca 2017 w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt, ul. Wołyńska 35 w Poznaniu
 • Rozmowy kwalifikacyjne będą się odbywać 11 lipca 2017 od godz. 8:00, w Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33 w Poznaniu
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 11 lipca 2017

Studia doktoranckie w trybie stacjonarnym są bezpłatne. Opłata za powtarzanie przedmiotu na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach doktoranckich oraz za udział w zajęciach nieobjętych planem studiów wynosi 200 zł.

 • Uchwała rekrutacyjna Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach uszczegóławia warunki rekrutacji i sposób oceny kandydata na studia doktoranckie prowadzone przez Wydział (Uchwała Rady Wydziału ).
 • Materiały dla kandydatów – formularze i wzory pism. Wniosek o przyjęcia na studia doktoranckie należy adresować do Komisji Rekrutacyjnej Studiów Doktoranckich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 

 

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu