Samorząd

Przewodnicząca: Anna Perkowska

Członkowie Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów:

  • Mateusz Rawski
  • Barbara Stefańska

Członek Rady Wydziału:

  • Stanisław Świtek

Członek Wydziałowych Komisji ds. Rekrutacji na Studia oraz ds.
Rozdziału Stypendiów dla Doktorantów

  • Agnieszka Graclik

Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów

  • Alicja Matysiak

 

 

 

 

Byli przewodniczący samorządu (dziękujemy!)

  • Mateusz Rawski, KŻZi GP, do 30.09.2016
  • Dr Anita Zaworska, KŻZiGP, do 30.09.2014, także członek senatu UP

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu