Program studiów


Uchwała Senatu UP Poznań (353/2012) – Efekty kształcenia


  • Program studiów Nauki o zwierzętach, obowiązujący doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 (pdf).
  • Program studiów dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 (pdf)
  • Program studiów dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 lub 2013/2014  tryb stacjonarny i niestacjonarny
  • Program studiów dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2011/2012 lub wcześniej  tryb stacjonarny i niestacjonary

Sylabusy przedmiotów:

Ekonomia (pdf)
Elementy analizy statystycznej (pdf)
Filozofia (pdf)
Filozofia przyrody (pdf)
Metodologia nauk empirycznych (pdf)
Organizacja i finansowanie badań naukowych (pdf)
Pedagogika z elementami etyki (pdf)
Trening umiejętności interpersonalnych (pdf)
Warsztaty dydaktyczne (pdf)
Warsztaty statystyczne (pdf)

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu