Paulina Krzemińska

Przyjęta na I rok studiów doktoranckich na rok 2017/2018. Opiekun: prof. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, KGPHZ.