O Studium


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

STUDIUM DOKTORANCKIE


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach to ponad 60 lat tradycji pracy badawczej. Wydział posiada naukową kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od momentu powstania w 1995 roku formalnych studiów doktoranckich Wydział kształci i przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Rady Naukowe Dyscyplin przypisane Wydziałowi Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach nadają stopnie doktora w dwóch dziedzinach nauk:

  • w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
  • w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia

Od roku akademickiego 2018/2019 Wydział prowadzi nowe doktoranckie interdyscyplinarne studia stacjonarne Nauki o zwierzętach (powołanie). Nowe studia obejmują nowoczesne metody dydaktyczne, praktyczne przedmioty i elastyczny program nauczania. Jednocześnie rok akademicki 2018/2019 był ostatnim rokiem rekrutacji na wydziałowe studia doktoranckie.

Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja na studia  doktoranckie prowadzona jest przez nowo utworzoną Szkołę Doktorską.

 

 

 

Powołanie nowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich Nauki o zwierzętach – Zarządzenie Rektora 36/2018 z 16 kwietnia 2018

Powołanie Studium Doktoranckiego – Zarządzenie Rektora 3/95 z 7 lutego 1995 roku.

Ogłoszenie o studiach doktoranckich – Gazeta Poznańska z 17 maja 1995 roku.

Portal doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu