Studium

LogoWydzialu


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

STUDIUM DOKTORANCKIE


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach nadaje stopnie doktora w dwóch dziedzinach nauk:

  • w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika
  • w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia

Wydział prowadzi studia doktoranckie w dyscyplinie Zootechnika (kierunek Zootechnika), o specjalności Hodowla i biologia zwierząt. Uczestnicy studiów doktoranckich prowadzą badania stanowiące podstawę do ubiegania się o stopień doktora nauk rolniczych (dyscyplina zootechnika) lub doktora nauk biologicznych (dyscyplina biologia), nadany przez Wydział lub inną uprawnioną jednostkę naukową.

Doktoranci Wydziału prowadzą również badania z zakresu medycyny weterynaryjnej, które mogą być podstawą do uzyskania stopnia doktora w innych jednostkach naukowych.


Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach to ponad 60 lat tradycji pracy badawczej. Wydział posiada naukową kategorię A przyznaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od momentu powstania w 1995 roku formalnych studiów doktoranckich Wydział kształci i przygotowuje absolwentów do samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Powołanie Studium Doktoranckiego – Zarządzenie Rektora 3/95 z 7 lutego 1995 roku.

Ogłoszenie o studiach doktoranckich – Gazeta Poznańska z 17 maja 1995 roku.


 

Portal doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

 

Portal Studium Doktoranckiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu