skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  
Botanika Steciana 10

Rok wydania 2006 Liczba punktów – 4 Ilość artykułów – 14

Wojciech Antkowiak, Bożena Prajs, Zbigniew Sobisz

Species under special consideration in Lower Słupia Valley (Western Pomeranian Region).

Sofia Celewicz-Gołdyn

Diatoms of Rosnowskie Duże Lake in the Wielkopolska National Park in the years 2002 and 2003.

Sofia Celewicz-Gołdyn

Phycoflora in the basin of Rosnowskie Duże Lake exposed to anthropopressure.

Aneta Czarna

Albinotic flowers in plants wildly growing on the area of the Wielkopolska Lowland.

Aneta Czarna

Flora of vascular plants in Książ Wielkopolski (Central Wielkopolska).

Aneta Czarna, Renata Piskorz, Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska

Vascular plants on selected catholic cemeteries of Jelenia Góra and its surroundings.

Piotr Górski

Liverworts of the nature reserve in Wielkopolska Region. 1. Las Łęgowy w Dolinie Pomianki.

Piotr Górski

Liverworts of the nature reserve in Wielkopolska Region. 2. Olbina.

Piotr Górski

Liverworts of the nature reserve in Wielkopolska Region. 3. Dąbrowa koło Biadek Krotoszyńskich.

Małgorzata Klimko, Piotr Górski, Mieczysław Czekalski, Aneta Czarna

Anthemis tinctoria L. (Asteraceae) in the Zielonka Forest (the Wielkopolska region, Poland).

Małgorzata Klimko, Grzegorz Kaczmarek

Dendroflora of the town of Jarocin.

Renata Piskorz, Aneta Czarna

Vascular plants on active and closed railway stations in Wolsztyn and surroundings.

Bożena Prajs, Wojciech Antkowiak

Sileno inflataeLinarietum minoris Herbich 1993 – calcifilous weeds community in the Kulawa river valley (Zaborski Landscape Park).

Zbigniew Sobisz

Spergulo-Chrysanthemetum segeti (Br. Bl. et De Leeuw 1936) R.Tx. 1937 on Słowińskie Coast.

Recenzenci (Review Board) Botanika - Steciana 10

KRYSTYNA BORATYŃSKA (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences,
Kórnik)

WANDA GUGNACKA-FIEDOR WANDA (Nicolaus Copernicus University, Toruń)

JACEK HERBICH (University of Gdańsk)

HENRYK KLAMA (University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała)

KAROL LATOWSKI (Adam Mickiewicz University, Poznań)

KRZYSZTOF ROSTAŃSKI (University of Silesia, Katowice)

Kolegium Redakcyjne Serii Botanika - Steciana

ADAM BORATYŃSKI (Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences, Kórnik, Poland)

JAKIW DIDUCH (Botany Institute of the Ukrainian Academy of Sciences, Kiev, Ukraine)

MAŁGORZATA KLIMKO (Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland) – (przewodnicząca)

DARIUSZ SZLACHETKO (Gdansk University, Gdansk, Poland)

JERZY ZIELIŃSKI (Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

MAŁGORZATA KLIMKO, JOLANTA KOMISAREK, KONRAD MAGNUSKI ANDRZEJ MOCEK, BARBARA POLITYCKA,WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, WALDEMAR UCHMANN (przewodniczący), WITOLD WIELICKI, JACEK WÓJTOWSKI

Back To Top
×Close search
Search