skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  
Botanika Tom 5

Rok wydania 2002 Liczba punktów – 3 Ilość artykułów – 17

Wojciech Antkowiak

Międzypopulacyjna zmienność pełnika europejskiego (Trollius europaeus L. subsp. europaeus) w Polsce północno-zachodniej.

Leszek Bednorz

Nowe stanowiska solanki kolczystej Salsola kali L. subsp. kali na Mierzei Łebskiej w Słowińskim Parku Narodowym.         Fot. 1-2.

Aneta Czarna

„Gruszki na wierzbie” na obszarze Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego. Fot. 1.

Aneta Czarna

Obecność Orchis morio L. na terenie Wielkopolski.

Aneta Czarna

Występowanie Botrychium matricariifolium (Retz.) A. Braun ex W.D.J. Koch w Lesie Taczanowskim koło Pleszewa (Wielkopolska).

Janina Dąbrowska

Variation of ligulate florets in some taxa of the genus Achillea L. Fig. 2., Fig. 3., Fig. 4., Fig. 5., Fig. 6., Fig. 7., Fig. 8., Fig. 9.

Piotr Górski

Cerastietum tatrae Hadač et al. ex Hadač 1987 in the Polish Tatra Mountains (the Western Carpathians).

Piotr Górski

Piargowy charakter muraw wysokogórskich z Senecio carniolicus Willd. w Tatrach (Karpaty Zachodnie). Fot. 1-2.

Piotr Górski

Przegląd zbiorowisk piargowych europejskich masywów górskich. Cz. 1. Fitocenozy związane z piargami niewapiennymi.

Michał Grześkowiak, Leszek Bednorz

Zmienność morfologiczna szyszkojagód jałowca pospolitego Juniperus communis L. subsp. communis w Nadleśnictwie Kaliska (Bory Tucholskie). Ryc. 2., Ryc. 4.

Sławomir Janyszek, Magdalena Szczepanik-Janyszek, Stanisław Król

Walory botaniczne rezerwatu przyrody „Cisy Tychowskie”.

Małgorzata Klimko, Aneta Czarna

Matricaria perforata Merat w uprawach roślin zbożowych, okopowych i warzywnych.

Magdalena Kluza-Wieloch

Developmental disturbances in sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars of various origin. Phot. 1-4., Phot. 5-8., Phot. 9-12., Phot. 13-15.

Mirosława Kołodziejczak

Udział puli genów ojcowskich świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.) w tworzeniu nowego pokolenia. Ryc. 1., Ryc. 2., Ryc. 3., Ryc. 4.

Ivan Moisienko, Piotr Górski, Pavlo Boiko

Contributions to the flora of steppes of the Black Sea region (Ukraine).

Renata Piskorz, Małgorzata Klimko

Fenologia Impatiens parviflora DC. w silnie prześwietlonym grądzie środkowoeuropejskim na lokalnym stanowisku w Wielkopolskim Parku Narodowym. Ryc. 1., Ryc. 2.

Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska

Tendencje rozwojowe oraz wpływ zagęszczenia na wybrane cechy populacji Epipactis palustris (L.) Crantz na antropogenicznym siedlisku.

Recenzenci Botanika Tom 5

BOŻENNA CZARNECKA (UMCS Lublin)

EUGENIUSZ DUBIEL (UJ Kraków)

WANDA GUGNACKA-FIEDOR (UMK Toruń)

BOGDAN JACKOWIAK (UAM Poznań)

MARIA KRZAKOWA (UAM Poznań)

ANDRZEJ KOTECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)

ZBIGNIEW MIREK (UAM Poznań)

JERZY STASZKIEWICZ (PAN Kraków)

JADWIGA WILKOŃ-MICHALSKA (UMK Toruń)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (UAM Poznań)

Kolegium Redakcyjne Serii Botanika

TATIANA JEGOROWA (RAN Petersburg)

MAŁGORZATA KLIMKO (przewodnicząca, AR Poznań)

DARIUSZ SZLACHETKO (Uniwersytet Gdański)

WANDA ZĄTEK (AR Poznań)

JERZY ZIELIŃSKI (PAN Kórnik)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (UAM Poznań)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

ANDRZEJ BERESZYŃSKI, MAŁGORZATA KLIMKO, ANDRZEJ KOSTURKIEWICZ, KONRAD MAGUNSKI, ANDRZEJ MOCEK, BARBARA POLITYCKA, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, WALDEMAR UCHMANN (przewodniczący), WITOLD WIELICKI

Back To Top
×Close search
Search