skip to Main Content
Steciana, ISSN 1689-653X, czasopismo naukowe, kwartalnik on-line Telefon: (+48 61) 848-76-83   E-mail: steciana@up.poznan.pl  
Botanika Tom 2

Rok wydania 1999 Liczba punktów – 3 Ilość artykułów – 8

Wojciech Antkowiak

Struktura ekologiczna populacji pełnika europejskiego (Trollius europaeus L. subsp. europaeus) w Polsce północno-zachodniej.

Leszek Bednorz

Charakterystyka ekologiczna populacji lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Leśnictwie Bieniszew koło Konina.

Aneta Czarna, Ilona Wysakowska

Materiały do flory naczyniowej Lasów Czeszewskich. Część I.

Małgorzata Klimko

Obserwacje fenologiczne organów generatywnych Daphne mezereum L. w rezerwacie „Wydymacz” koło Antonina.

Magdalena Kluza, Irmina Maciejewska

Struktura populacji listery jajowatej (Listera ovata) oraz kukułki krwistej (Dactylorhiza incarnata) w obrębie użytków ekologicznych w południowo-zachodniej części Poznania.

Henryk Kuświk, Andrzej Brzeg, Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska

Nowe stanowiska długosza królewskiego (Osmunda regalis L.) we wschodniej Wielkopolsce.

Ewa Miciniak, Wanda Zątek

Zmiany liczebności populacji lilii złotogłów (Lilium martagon L.) w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Magdalena Szczepanik-Janyszek, Małgorzata Klimko

Application of anatomical methods in the taxonomy of sedges (Carex L.) from the section Muehlenbergianae (L.H. Bailey) Kük. occurring in Poland.

Recenzenci Botanika Tom 2

MIECZYSŁAW CZEKALSKI (Akademia Rolnicza w Poznaniu)

WANDA GUGNACKA (UMK Toruń)

KAROL LATOWSKI (UAM Poznań)

JERZY STASZKIEWICZ (PAN Kraków)

WANDA ZĄTEK (Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań)

WALDEMAR ŻUKOWSKI (UAM Poznań)

Komitet Redakcyjny Wydawnictwa

ZEFIRYN ADAMSKI (przewodniczący), ANDRZEJ BERESZYŃSKI, ZOFIA FIEDOROW, MAŁGORZATA KLIMKO, ANDRZEJ KOSTURKIEWICZ, KONRAD MAGUNSKI, ANDRZEJ MOCEK, WŁODZIMIERZ PRĄDZYŃSKI, WALDEMAR UCHMANN

Back To Top
×Close search
Search