Pracownicy

Imię, Nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

dr hab. Ryszard Steppa

kierownik Katedry

61 846 6221

steppa@up.poznan.pl

dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska

adiunkt

61 846 6224

sgraja@wp.pl

dr Anna Jęczmyk

adiunkt

61 846 6222

anna.jeczmyk@up.poznan.pl

dr Magdalena Maćkowiak

adiunkt

61 846 6223

mackowiak_magda@wp.pl

dr inż. Aleksandra Spychała

adiunkt

61 846 6224

spychala.a@wp.pl

dr inż. Jarosław Uglis

adiunkt

61 846 6222

uglis@up.poznan.pl

Emilia Dolska

sekretariat

61 846 6220

emiliad@up.poznan.pl