O nas...

Katedra Turystyki Wiejskiej utworzona została w marcu 2013 r. 
W Katedrze zatrudnionych jest sześciu pracowników naukowych-dydaktycznych, jeden dydaktyczny i dwoje technicznych. Pracownicy prowadzą zajęcia dotyczące tematyki turystycznej na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, na kierunkach: turystyka i rekreacja, specjalność agroturystyka – studia licencjackie oraz turystyka przyrodnicza – studia magisterskie.