Raport PAKi dotyczący oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja”

Na stronach Polskiej Komisji Akredytacyjnej został opublikowany raport dotyczący oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ocena ta przeprowadzona została z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonych przez Prezydium PKA na rok akademicki 2015/2016. Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy oceniała jakość kształcenia na powyższym kierunku studiów.
Na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk przyrodniczych oraz rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w sprawie oceny programowej na kierunku „turystyka i rekreacja” prowadzonym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydaje ocenę: pozytywną
Poziom prowadzonego kształcenia spełnia kryteria jakościowe w stopniu pozwalającym na wydanie oceny pozytywnej. Wszystkie kryteria jakościowe oceny programowej uzyskały ocenę „w pełni”. 
Całość raportu i tekst uchwały: 
http://www.pka.edu.pl/raporty/2017/01/17/tur_i_rekr_UP_Pozna%C5%84_.pdf
http://www.pka.edu.pl/uchwaly/2017/01/17/tir_UP_Pozna%C5%84_.pdf