Nagrody dla naszych Absolwentek za pracę magisterską !!!

Nasze absolwentki turystyki przyrodniczej – Pani mgr Marta Matuszewska i Pani mgr Joanna Skóra znalazły się wśród laureatów konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na najlepszą pracę z zakresu turystyki dotyczącą tego województwa. Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim.
Marta Matuszewska otrzymała II nagrodę za pracę magisterską pt. „Koncepcja ścieżki geocachingowej. Folwarki i dwory gminy Dolsk”, a Joanna Skóra została wyróżniona za pracę magisterską pt. "Geocaching w powiecie poznańskim jako innowacyjna forma odkrywania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego”. Trzeba podkreślić, że ich promotorem była Pani dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska.
Warto też dodać, iż obie absolwentki w czasie studiów aktywnie działały w Kole Naukowym Turystyki AgroTur.
https://www.umww.pl/departamenty_departament-sportu-i-turystyki_konkurs-...