Dydaktyka

Przedmioty realizujemy na studiach:

  • licencjackich na kierunku agroturystyka,
  • magisterskich: agroturystyka.