Aktualności

Terminarz praktyk WMWZ w roku akademickim 2019/2020 Kierunek studiów: Agroturystyka

Terminarz praktyk WMWZ w roku akademickim 2019/2020 , Kierunek studiów: Agroturystyka
Koordynator praktyk - Agroturystyka  dr Magdalena Maćkowiak (tel. 61 846 6223) mackowiak_magda@wp.pl
Czynność i nieprzekraczalny termin
1. Złożenie przez Studenta umowy (2 egzemplarze) oraz wniosku o odbycie praktyki zawodowej (zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora UP nr 43/2014 formularz P.164_F1) potwierdzonego przez Jednostkę Przyjmującą
29.05.2020

Relacja z konferencji "Edukacja ekologiczna w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych

W dniach 12-14.11.2018 roku odbyła się kolejna konferencja z cyklu Turystyka wiejska. Nauka - Edukacja – Praktyka. Tym razem tematyka wydarzenia dotyczyła edukacji ekologicznej w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Konferencja była współorganizowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nagrody dla naszych Absolwentek za pracę magisterską !!!

Nasze absolwentki turystyki przyrodniczej – Pani mgr Marta Matuszewska i Pani mgr Joanna Skóra znalazły się wśród laureatów konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na najlepszą pracę z zakresu turystyki dotyczącą tego województwa. Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim.

Raport PAKi dotyczący oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja”

Na stronach Polskiej Komisji Akredytacyjnej został opublikowany raport dotyczący oceny jakości kształcenia na kierunku „turystyka i rekreacja” na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ocena ta przeprowadzona została z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach harmonogramu prac określonych przez Prezydium PKA na rok akademicki 2015/2016. Polska Komisja Akredytacyjna po raz pierwszy oceniała jakość kształcenia na powyższym kierunku studiów.