Koło Naukowe

 

 

AKTUALNOŚCI!!!

 

Koło Naukowe Turystyki AgroTur na Wydziałowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Członkowie Koła Naukowego Turystyki AgroTur po raz kolejny uczestniczyli w Wydziałowym Sympozjum Studenckich Kół Naukowych, jakie odbyło się 9 maja w Kolegium Rungego.

W trakcie Sympozjum z ramienia Koła prezentowane były 2 referaty:

1.       Oblicza wielkopolskiej turystyki wiejskiej. Pierwsze wyniki badań.

Wygłaszające: Katarzyna Godomska i Natalia Jakubowska (studentki I roku turystki przyrodniczej)

2.       Internet w promocji wielkopolskiej turystyki wiejskiej. Podsumowanie badań

Wygłaszająca: Marta Matuszewska (studentka II roku turystyki przyrodniczej)

Prelegentka drugiego wystąpienia – Marta Matuszewska zdobyła III miejsce, wyróżniając się swobodą wypowiedzi w omawianych zagadnieniach.

Warto podkreślić, iż wspomniana studentka zdobyła także wyróżnienie (po raz trzeci) w Ogólnouczelnianym Sympozjum Kół Naukowych w sekcji społeczno-ekonomicznej za wystąpienie: Percepcja współczesnej agroturystyki przez Wielkopolan.

Zaangażowanie członków Koła przejawiało się również na płaszczyźnie organizacyjnej – Joanna Skóra (studentka II roku turystyki przyrodniczej) prowadziła jedną z sesji.

 

Ponadto, Koło Naukowe Turystyki AgroTur było w tym roku współorganizatorem Festiwalu Podróżniczego, który odbywał się w dniach 12-13 maja. Piotr Stachowski (student I roku turystyki przyrodniczej) był jednym z prelegentów, przedstawiającym swoje doświadczenia z pracy przewodnika miejskiego,  a oprócz tego wraz z Martą Matuszewską uczestniczył w przygotowaniach gry terenowej, przeznaczonej dla uczestników imprezy.   

Informacje i zdjęcia na:

FB: https://www.facebook.com/Agrotur/

 

Festiwal: https://www.facebook.com/pg/Agrotur/photos/?tab=album&album_id=1734294489920667

Podziękowania dla Koła Naukowego AgroTour

Studentki z Koła Naukowego AgroTour: Kinga Górczewska, Monika Król, Sara Lorenc, Dominika Marszałek, Marta Matuszewska i Lucyna Pawlik – pracujące pod opieką dr inż. Sylwii Grai-Zwolińskiej i dr inż. Aleksandry Spychały – 30 września 2016 r. brały udział w VIII Edycji Nocy Naukowców na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (projekt EVERYDAYNIGHT realizowany w ramach programu Ramowego Unii Europejskiej HORIZON 2020). Zespół zaprojektował oraz zrealizował grę terenową pt. „W poszukiwaniu jednorożca”. Wydarzenie owo miało na celu zaznajomienie uczestników z naszą Uczelnią, ukazanie jej bogactw przyrodniczego i kulturowego, otwartości studentów i prowadzących, a także możliwości kształcenia i rozwijania swoich własnych pasji. Tytułowy jednorożec nawiązywał do nazwy Wydziału, a także intrygował – również w wydaniu studenckim ;)

Nie była to jedyna tajemnica na trasie, biegnącej przez uczelniany kampus – uczestników zaszczycił swą obecnością duch prof. Stanisława Glixellego, słynnego polskiego chemika, wykładowcy naszego Uniwersytetu, który zazwyczaj nawiedza budynek Katedry Chemii; tym razem ukazał się w Ogrodzie Dendrologicznym…

Na trasie gry uczestnicy rozwiązywali zagadki, tropili jednorożca, szukali skarbów – w tym podkowy tego mitycznego zwierzęcia – a przede wszystkim poznawali naszą Uczelnię.

Ta edukacyjna zabawa cieszyła się ogromną popularnością –  o godzinach 19, 20 i 21 spod pomnika siewcy ruszały za każdym razem trzy grupy uczestników.

Za zaangażowanie, czynne uczestnictwo i promocję Uczelni wszystkie studentki i ich opiekunki otrzymały imienne pisemne podziękowania od JM Rektora, prof. dr. hab. Jana Pikula, oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą i Koordynatora Projektu z ramienia Uczelni.

 

 

 

 

 

 

KOŁO NAUKOWE TURYSTYKI ZAPRASZA !

Zwyczajni ludzie, niezwyczajne pomysły. Świetna przygoda i nowe doświadczenia. Wszystko to i jeszcze więcej znajdziecie w Kole Naukowym Turystyki.

 

Jeśli jesteś ciekawy świata i najbliższego otoczenia, lubisz zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi, jesteś osobą kreatywną, chętną do działania – to koniecznie zasil nasze szeregi. Naszym celem jest budzenie zainteresowań naukowych studentów. Dotychczas przez nas prowadzone badania dotyczyły m.in. przystosowania infrastruktury turystycznej dla osób niepełnosprawnych, percepcji oferty agroturystycznej, czy funkcji turystycznej rozwijanej na obszarach chronionych.

Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje działań i z radością powitamy nowe osoby w naszych szeregach.

Koło Naukowe to nie tylko praca naukowa. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Pikniku Ekologicznym w Pobiedziskach, spotkaniach z przedstawicielami branży turystycznej, Drzwiach Otwartych na naszej uczelni.

Praca w Kole Turystyki to niezapomniana przygoda, która przyczyni się do pogłębienia Waszych zainteresowań. Pokaż swój potencjał!

Kontakt z nami:

agrokolo@o2.pl

https://www.facebook.com/Agrotur

 

Władze Koła Naukowego Turystyki na rok akademicki 2015/2016

Przewodnicząca: Marta Matuszewska 

mamuszka1_5@o2.pl

Zastępca: Katarzyna Godomska

kasiag4102@onet.eu

 

Skarbnik: Jagoda Górna

jagodagorna94@gmail.com 

 

 

Opiekun naukowy: dr inż. Sylwia Graja-Zwolińska

 

 

 

III edycja warsztatów
dla wielkopolskich kwaterodawców agroturystycznych

 

W dniu 23.02.2015 r. Koło Naukowe AgroTur przeprowadziło już trzecią edycję warsztatów dla wielkopolskich kwaterodawców agroturystycznych. Tematyka tegorocznej edycji ponownie dotyczyła wykorzystania mediów społecznościowych w promocji oferty agroturystycznej.

Członkowie Koła w trakcie warsztatów dokładnie omawiali następujące kwestie:

1.      zakładanie fanpage gospodarstwa na facebooku

2.      tworzenie idealnej strony internetowej

3.      wykonanie i dobór zdjęć do promocji obiektu

Do każdego z powyższych punktów przedstawiono kluczowe założenia teoretyczne, a następnie uczestnicy warsztatów realizowali konkretne zadania przygotowane przez studentów.

Na zaproszenie do udziału w warsztatach odpowiedziało 11 przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu województwa wielkopolskiego (zaproszenie rozesłano drogą mailową do ponad 500 obiektów, do losowej wybranej reprezentacji wykonano także kontakt telefoniczny).

W organizację i przebieg zajęć zaangażowani byli następujący członkowie Koła:

Marta Matuszewska, Joanna Skóra, Anna Nowicka, Lucyna Pawlik, Monika Gajda, Dominika Darul, Patrycja Kistowska, Kinga Górczewska, Kacper Nowicki, Maria Lech, Martyna Mąka.

Wymiernym efektem praktycznym spotkania jest zadeklarowana chęć indywidualnej współpracy kwaterodawców ze studentami w zakresie promocji w Internecie.

Podsumowaniem wszystkich warsztatów będzie artykuł naukowy przygotowywany przez członków Koła wraz z opiekunem na jubileuszową konferencję z okazji 20-lecia agroturystyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.