Kalendarium

1945 Z inicjatywy prof. dr. Stefana Barbackiego (fot.) i pod jego kierunkiem powstała na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego Katedra Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii.
1951 Powstanie Wyższej Szkoły Rolniczej i przemianowanie Katedry Doświadczalnictwa na Katedrę Genetyki i Hodowli Roślin z Zakładem Doświadczalnictwa Rolniczego i Biometrii.  
1955-64 Pierwsze doktoraty z zastosowań statystyki w doświadczalnictwie rolniczym: Regina Elandt, Eugeniusz Bilski, Tadeusz Caliński.  
1963 Na Wydziale Rolniczym powstała Katedra Statystyki Matematycznej pod kierunkiem Reginy Elandt.  
1965 Początek działalności środowiskowego seminarium ze statystyki matematycznej.  
1970 Włączenie Katedry do Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii jako Zespołu Dydaktycznego Statystyki Matematycznej.  
1971 Powołanie Międzywydziałowego Zakładu Metod Matematycznych i Statystycznych.  
1988 Przemianowanie Zakładu na Katedrę Metod Matematycznych i Statystycznych.  
1989 Włączenie Katedry w strukturę Wydziału Rolniczego.  
1998 Uhonorowanie Profesora Tadeusza Calińskiego tytułem Doctor Honoris Causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. (fot.)
2001 Wręczenie Profesor Reginie Elandt dyplomu Doctor Honoris Causa Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego. (fot.)
2008 Profesor Tadeusz Caliński otrzymał doktorat Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. (fot.)

 

29.06.2022 // merlin.up.poznan.pl/kmmis2