Dr inż. Roman Wąsala

roman_wasala

 Przebieg pracy naukowej:

 • Magister 1999 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

„Zgromadzenie sówkowatych (Noctuidae) w dolnym i górnym reglu Tatrzańskiego Parku Narodowego.”

 • Doktor 2004 – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

„Struktura zgrupowań sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) występujących w ekosystemach na terenie LZD Siemianice.”

 

Zainteresowania i główne kierunki badawcze:

Faunistyka motyli ze szczególnym uwzględnieniem rodzin: Noctuidae, Depressariidae, Oecophoridae, zachodniej Palearktyki; badania nad rozmieszczeniem motyli Polski; studia nad bionomią, taksonomią, systematyką i filogenezą sówkowatych; ekologia i ochrona przyrody ze szczególnym uwzględnieniem owadów chronionych.

 

Członkostwo i pełnione funkcje:

 • Od 1999 członek Polskiego Towarzystwa Entomologicznego
 • W latach 2005 -2007 Przewodniczący Sekcji Lepidopterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologiczneg
 • od 2014 sekretarz Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

 

Staże i wyprawy naukowe:

 • Gruzja 2015, 2016, 2017, 2021
 • Armenia 2014
 • Ukraina – Krym 2010, 2011, 2012, 2013 – wyprawy naukowe
 • Bułgaria – 2022, 2023

 

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda INDYWIDUALNA II stopnia za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami – rektor UP – listopad 2009
 • Nagroda ZESPOŁOWA III stopnia – 2022
 • Nagroda ZESPOŁOWA II stopnia  – 2023

 

Dorobek naukowy:

 • Oryginalne prace twórcze

Bunalski M., Wąsala R. (2024): Cerambyx scopolii FUESSLY, 1775 (Coleoptera: Cerambycidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. Wiad. Entomol. 43 (9N): 18-19.

Greń Cz.Dobosz R.Bunalski M.Lasoń A.Lubecki K., Wąsala R.Japoshvili G. (2023): A new species and family of beetle for Georgia (Sakartvelo): Arrhaphipterus schelkownikoffi Reitter, 1893 (ColeopteraRhipiceridae). Caucasiana 2: 165-169.

Nowacki J., Wąsala R. (2023): Materiały do poznania rozmieszczenia sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) na obszarze Polski. Wiadomości Entomologiczne, 42 : online 15A: 99-102.

Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M.,  Wąsala R. (2023): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 25. Cerambycidae: Prioninae, Lepturinae (Necydalini) i Spondylidinae. Wiad. Entomol. 42 (6A): 37-43.

Nowacki J., Oscar Mahecha-J., Wąsala R., A. Zubek (2023): The taxonomic separateness of the species Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848) and Aporophyla lutulenta ([Denis & Schiffermüller], 1775) occurring in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). SHILAP Revista de lepidopterología, 51 (201), 37-50.

Matuszewski Ł., Wąsala R. (2022): First record of Stegania trimaculata (de Villers, 1789) (Lepidoptera, Geometridae) in Poland, with comments on its distribution in Europe. Polish Journal of Entomology 91(2): 50–55.

Dyba K., Wąsala R., Piekarczyk J., Gabała E., Gawlak M., Jasiewicz J., Ratajkiewicz H. (2022):  Reflectance spectroscopy and machine learning as a tool for the categorization of twin species based on the example of the Diachrysia genus. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 273, 121058-121068.

Wąsala R., Matuszewski Ł. (2021): Uzupełnienie danych dotyczących rozmieszczenia sówek (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) w dolinie Rzeki Bogdanki, na terenie Poznania w Wielkopolsce. Wiadomości Entomologiczne, 40 (4): online 14A: 15-18.

Nowacki J., Wąsala R. (2021): The Noctuoidea of the Świętokrzyski National Park (Poland) (Lepidoptera: Erebidae, Nolidae, Noctuidae). SHILAP Revista de Lepidopterología, 49 (195): 447-470. (Publikacja PDF)

Nowacki J., Wąsala R. (2021): Changes in the noctuid moth fauna (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) of the Karkonosze National Park (SW Poland) at the turn of the 20th century. Polish Journal of Entomology 90 (1): 41–47.

Nowacki J., Wąsala R. (2020): Revisional notes on the distribution of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) from the xerothermic hills above the River Nida valley, southern Poland. Polish Journal of Entomology 89 (1): 20–25.

Wąsala R., Nowacki J. (2020): Desertoplusia bella (Christoph, 1887) – a new noctuid moth species from Armenia (Lepidoptera, Noctuidae). Shilap Revista de Lepidopterología, 48 (190): 285-287.

Wąsala R., Matuszewski Ł. (2020): Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) nowe dla zachodniej części miasta Poznania. Wiadomości Entomologiczne, 39 (2): online 8N: 1-2.

Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Rutkowski T., Sienkiewicz P., Wąsala R. (2020): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 20. Tenebrionidae: Tenebrioninae. Wiadomości Entomologiczne, 39 (1): online 1A: 1-5.

Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Rutkowski T., Sienkiewicz P., Wąsala R. (2020): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 21. Tenebrionidae: Diaperinae i Lagriinae. Wiad. Entomol., 39 (1): online 2A: 6-10.

Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R., Wąsala R. (2019): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 19. Tenebrionidae: Alleculinae. Wiad. Entomol. 38 (3): 167-180.

Bunalski M., Konwerski Sz., Ruta R., Wąsala R. (2019): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 18. Scarabaeidae: Scarabaeinae i Aphodiinae – uzupełnienia. Wiad. Entomol. 38 (2): 78-86.

Nowacki J., Dawidowicz Ł., Sudoł D., Wąsala R. (2019): Episema glaucina (ESPER, [1789]) in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). Polish Journal of Entomology 88 (2): 129–136.

Nowacki J., Panagiotopoulou-Stawnicka H., Rutkowski R., Wąsala R. (2019): Taxonomic separateness of the subspecies of Noctua interjecta Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) inhabiting central Europe. Entomologica Fennica (vol. 30): 33-42.

Nowacki J., Wąsala R., Zydlik P. (2018): Noctuid moths of xerothermic habitats in the Chorna Hora Botanical Reserve in Transcarpathia (Ukraine) (Lepidoptera: Nolidae, Erebidae, Noctuidae). SHILAP Revista de Lepidopterología, 46 (184): 593-614.

Dobosz R., Japoshvili G., Krivokhatsky  V., Wąsala R. (2018): Contributions to the knowledge of neuropterid insects (Neuropterida: Raphidioptera, Neuroptera) of Georgia (Sakartvelo). Part II. Annals of the Upper Silesian Museum – entomology,  26 (online 006): 1–21.

Wąsala R., Matuszewski Ł. (2017): Ponowne stwierdzenie Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce / Re-finding of Lithophane semibrunnea (HAWORTH, 1809) (Lepidoptera: Noctuidae) in Poland. Wiad. Entomol. 36 (4) 249-250.

Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R., Wąsala R. (2017): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 11. Scarabaeidae, Aphodiinae: Bodiloides, Calamosternus, Chilothorax, Colobopterus. Wiad. Entomol. 36 (4): 199-209.

Wąsala R., Matuszewski Ł. (2017): Dryobotodes monochroma ESPER, 1790 – a new moth in the fauna in Poland (Lepidoptera: Noctuidae) / Dryobotodes monochroma ESPER, 1790 – nowa gatunek ćmy w faunie Polski (Lepidoptera: Noctuidae). Wiad. Entomol. 36 (1): 46-48.

Dobosz R., Krivokhatsky V., Wąsala R., Plewa R., Aladashvili N. (2017): New data on the occurrence of lacewings (Neuroptera) in Georgia. Nowe dane na temat występowowania siatkoskrzydłych (Neuroptera) w Gruzji. Acta ent. siel. 25:1-10.

Wąsala R., Maciąg M. (2016): Ponowne stwierdzenie i uwagi o występowaniu Eriogaster rimicola (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera, Lasiocampidae) w Polsce). Wiad. Entomol., 35 (4): 230-234.

Bunalski M., Konwerski Sz., Przewoźny M., Ruta R., Wąsala R. (2016): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 10. Wiad. Entomol., 35 (4): 197-211.

Wąsala R. (2016): Nowe stanowisko Archanara neurica HÜBNER, 1808 (Lepidoptera: Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol., 35 (3): 189

Wąsala R., Zamorski R. (2015): New moth species Akbesia davidii OBERTHÜR, 1884 recorded in Armenia, and new records on the occurrence of hawk-moths (Lepidoptera: Sphingidae) in Armenia. Wiad. Entomol., 34(4): str. 48-53.

Bunalski M., Przewoźny M., Ruta R., Sienkiewicz P., Wąsala R. (2015): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 8. Scarabaeidae: Melolonthinae i Sericinae. Wiad. Entomol., 34(4): 34–47.

Wąsala R., Matuszewski Ł. (2015): Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) zachodniej części miasta Poznania. The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of the western part of the city of Poznań. Wiad. Entomol., 34 (3): 42 -58.

Nowacki J., Wąsala R. (2015): Protarchanara brevilinea FENN, 1864 – a moth species new to Poland (Lepidoptera: Noctuidae). Pol. Journal of Entomol. 84: 3-7.

Wąsala R., Zamorski R. (2015): Obserwacja Grammodes stolida (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Erebiidae) w Pieninach / Observations of Grammodes stolida (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera, Erebiidae) in the Pieniny Mountains. Wiad. Entomol., 34 (1): 56-57

Wąsala R., Wasiluk D., Łupiński D. (2014): Nowe stanowiska i nowa roślina pokarmowa Eupithecia extremata (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Geometridae) w Polsce /New localities and a new host plant for Eupithecia extremata (FABRICIUS, 1787) (Lepidoptera: Geometridae) in Poland. Wiad. Entomol. 33 (3) 224.

Bunalski M., Konwerski Sz., Rutkowski T., Ruta R., Przewoźny M., Wąsala R. (2014): Materiały do poznania rozmieszczenia chrząszczy (Coleoptera) Zachodniej Polski. Część 5. Żukowate (Geotrupidae). Wiad. Entomol., 33 (4): 249-264.

Wąsala R., Zamorski R. (2014): Stwierdzenie Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) na Ponidziu /New record of Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) from Ponidzie. Wiad. Entomol. 33 (3) 222.

Kubasik W., Pabisiak M., Wąsala R. (2013): Nowe stanowiska Notocelia tetragonana (Stephens, 1834) (Lepidoptera: Tortricidae) w Polsce. Wiad. Entomol. 32 (3): 228-231

Wąsala R., Górnicki A. (2012): Euchromius bella (HÜBNER, 1796) first record from Poland (Lepidoptera: Crambidae). Wiad. Entomol. 31 (2): 113-115, Poznań.

Blaik T., Malkiewicz A., Wąsala R. (2011): Ponowne stwierdzenie i uwagi o występowaniu Thaumetopoea processionea (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Notodontidae: Thaumetopoeinae) w Polsce. Wiad. Entomol. 30 (4): 246-256, Poznań.

Wąsala R., Maciąg M. (2011): Agrotis puta (HÜBNER, 1803) in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). Wiad. Entomol. 30 (3): 175-177, Poznań.

Wąsala R., Górnicki A. (2010): Występowanie Encarta amethystina (Hübner, 1803) (Lepidoptera, Noctuidae) w Polsce. Wiad. Entomol. 29 (2): 113-115, Poznań.

Wąsala R. (2009): Phyllonorycter leucographella (Zeller) (Lepidoptera: Gracillariidae) inwazyjny gatunek motyla minujący liście ognika szkarłatnego. Progress in Plan Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (1): 154 -156, Poznań. – 4 pkt.

Wąsala R. (2009): Depressaria libanotidella (SCHLÄGER, 1849) – first record from Poland (Lepidoptera: Depressariidae). Polskie Pismo Entomologiczne Vol. 78: 337-339, Bydgoszcz.

Nowacki J., Wąsala R. (2008): Changes in Groups of Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Xerothermic Rock Swards in the Pieniny Mountains, Caused by Operation of Czorsztyn-Niedzica and Sromowce Wyżne Water Reservoirs. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 17, No. 1 (2008), 71-77, Olsztyn.

Kubasik W., Wąsala R. (2007): Grapholita (Aspila) andabatana (Wolff, 1957) (Lepidoptera: Tortricidae) a new species for the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne Vol. 76: 239-241, Bydgoszcz.

Rynarzewski T., Wąsala R. (2007): Caryocolum vicinella (Douglas, 1851) (Lepidoptera: Gelechidae) a new species for the Polish fauna. Polskie Pismo Entomologiczne Vol. 76: 321-322, Bydgoszcz.

Wąsala R., Kubasik W. (2007): Występowanie Aplota nigricans (ZELLER, 1852) (Lepidoptera: Oecophoridae) w Polsce. Wiad. Entomol. 26: 19-21, Poznań.

Nowacki J., Wąsala R. (2006): Konieczność ochrony naskalnych muraw w Mirowie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako ostoi kserotermofilnej fauny na przykładzie sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae).Wiad. Entomol., 25 suplement 2: 163-168.

Nowacki J., Wąsala R. (2006): Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae) środowisk naskalnych w okolicy Mirowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wiad. Entomol. 25 (2): 105-124, Poznań.

Wąsala R. (2005): Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Leśnego Zakładu Doświadczalnego Siemianice. Wiad. Entomol. 24:(2): 89-111, Poznań.

Nowacki J., Wąsala R. (2001): Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790) (Lepidoptera: Noctuidae) a new species for the fauna Poland. Polskie Pismo Entomologiczne Vol. 70, No. 4: 267-269, Gdynia.

 

 • Książki i monografie

Wąsala R. (2023): Range dynamics of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Euteliidae, Nolidae, Noctuidae) in north-western Poland. Polish Entomological Monographs Vol. 20, 1-170. Poznań.

Nowacki J., Wąsala R. (2021): The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of the Świętokrzyskie Mountains in Poland. Polish Entomological Monographs Vol. 19, 1-93. Poznań.

Nowacki J., Wąsala R. (2018): The noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of Wielkopolska (west-central Poland). Polish Entomological Monographs Vol. 15. 1-96. Poznań.

Malkiewicz A., Wąsala R. (2017): Lasiocampidae, Endromidae, Lemoniidae, Saturniidae [in] Buszko J., Nowacki J., [eds.] A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomol. Monographs, 13: 96-98.

Nowacki J., Wąsala R. (2017): Nolidae, Eutelidae, Noctuidae [in] Buszko J., Nowacki J., [eds.] A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomol. Monographs, 13: 124-144.

Przybyłowicz Ł., Nowacki J., Wąsala R. (2017): Erebidae [in] Buszko J., Nowacki J., [eds.] A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomol. Monographs, 13: 119-124.

Malkiewicz A., Wąsala R. (2017): Notodontidae [in] Buszko J., Nowacki J., [eds.] A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. Polish Entomol. Monographs, 13: 117-119.

Nowacki J., Wąsala R. (2008): The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Xerothermic Rock Swards in the Pieniny Mts. Polish Entomological Monographs Vol. 4. 1-60. Poznań.

 

 • Komunikaty i doniesienia naukowe

Wąsala R., Zamorski R. (2017): Nowe dane o występowaniu Fabula zollikoferi (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) w południowo-wschodniej Polsce / New data on the occurrence of Fabula zollikoferi (FREYER, 1836) (Lepidoptera: Noctuidae) in Southeastern Poland. Wiad. Entomol. 36(2) 125-126, Poznań.

Wąsala R. (2007): Postojak wiesiołkowiec – Proserpinus proserpina (PALLAS, 1772) (Lepidoptera: Sphingidae) na wydmie polskiego wybrzeża Bałtyku . Wiad. Entomol. 26: 57, Poznań.

Nowacki J., Wąsala R. (2005): Pieniny jako ostoja kserotermofilnej fauny sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) na obszarze środkowej Europy. Przewodnik słowacko-polskiej sesji posterowej „Badania naukowe w Pieninach 2005”. Pieninsky narodny Park, Pieniński Park Narodowy 2.06. 2005 str. 45.

Nowacki J., Wąsala R. (2001): Hydraecia petasitis (Doubleday) (Lepidoptera: Noctuidae) nowy gatunek dla fauny Tatr Polskich. Wiad. Entomol. 20: (1-2), Poznań.

Wąsala R. (2001): Xylomoia graminea (Graeser) (Lepidoptera: Noctuidae) nowy gatunek dla fauny Puszczy Białowieskiej. Wiad. Entomol. 20: (1-2), Poznań.

Wąsala R. (2001): Hydraecia petasitis (Doubleday) (Lepidoptera: Noctuidae) w Wielkopolsce Wiadomości Entomologiczne. Wiad. Entomol. 20: (3-4), Poznań.

Wąsala R., Gierak S. (2000): Heliothis ononis (DEN. et SCHIFF.) w Wielkopolsce. Wiad. Entomol., 19: (2) 123, Poznań.

Wąsala R., Zamorski R. (2015): Obserwacja Grammodes stolida (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Erebiidae) w Pieninach Wiad. Entomol. 34(1) 56-57, Poznań.

 

 • Prace popularno-naukowe

Ratajkiewicz H., Wąsala R. (2018): Pordzewiacz pomidorowy. Pod osłonami 4: 35-36.

 

 • Inne – udział w projektach badawczych

Changes in Lepidoptera compositions of limestone xerothermic habitats in the Pieniny Mountains caused by the artificial lake Czorsztyńskie on the example of noctuids and tortrices (Lepidoptera: Noctuidae, Tortricidae)’ – grant number: 2 P06S 024 27

Development of an education network for the benefit of the environment and the conservation of the hermit beetle (Osmoderma eremita) within PLH 300001 Biedrusko area included in Natura 2000 network.’ – EEA grant

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (Pachnica dębowa, Kozioróg dębosz, Jelonek rogacz) Instytut Ochrony Przyrody PAN (2010 – 2021).

 

Powrót do PRACOWNICY