Informator

Aktualności

Apel o pomoc

08-09-2006

Szanowni Państwo !
Nazywam się Krystyna Zerbin, mam 59 lat, mieszkam w Poznaniu. Do 2 maja 1999 roku cieszyłam się w miarę dobrym zdrowiem i dobrym samopoczuciem. W tym dniu uległam wypadkowi, w wyniku którego złamałam kość piszczelową lewej nogi. Zdjęcia rentgenowskie wykazały dodatkowo, że kość piszczelowa zaatakowana jest przez nowotwór złośliwy (Adamantinoma Corporis Tibiae).

W jednej chwili całe moje życie uległo zmianie. 6,5 letni okres leczenia (kość uzupełniano przeszczepami kostnymi) był związany z długotrwałym bólem i stresem, ale także z nadzieją na uratowanie nogi. Niestety w końcowej fazie leczenia, po operacji przeszczepienia całej kości piszczelowej wdała się infekcja, która przerwała proces leczenia. 4 marca 2005 roku zostałam poddana amputacji lewej kończyny powyżej kolana (w załączeniu karty informacyjne leczenia szpitalnego). Dodatkowy mój problem polega na tym, że jestem osobą o nietypowej budowie ciała oraz o licznych wadach rozwojowych (niski wzrost: 1,35 m, waga 32 kg). Mieszkam z matką wymagającą opieki i ten fakt dodatkowo pogłębia u mnie depresję sytuacyjną. Podstawą w miarę normalnego funkcjonowania jest wykonanie protezy dobranej do moich warunków fizycznych. Koszt takiej protezy waha się w granicach 5000 Euro (w załączeniu wstępna kalkulacja dotycząca wykonania protezy). Wysoki koszt wykonania protezy wynika, jak już wcześniej wspomniałam, z mojej nietypowej budowy ciała, co wiąże się z trudnościami osadzenia i dopasowania leja protezy standardowej. Personel lekarski, z którym konsultowałam się stwierdził jednoznacznie, że będę mogła funkcjonować jedynie w protezie wykonanej z połączenia części standartowych z elementami pediatrycznymi. Z emerytury – jedynego źródła mojego dochodu nie jestem w stanie pokryć kosztów związanych z kupnem protezy. Stąd mój apel do Państwa pomoc finansową. Za każdą wpłatę będę ogromnie wdzięczna. W celu ułatwienia zbiórki potrzebnych środków na zakup protezy zostało utworzone subkonto w Stowarzyszeniu: Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „BRATEK” w Poznaniu. Uprzejmie proszę o wpłatę na konto bankowe:

Stowarzyszenie Centrum Wspomagania i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
„BRATEK”
Bank Millenium S.A. 11 1160 2202 0000 0000 3304 2686
z dopiskiem : ”Pomoc dla Krystyny”

Z góry dziękuję za każdą wpłatę, pomoc i okazane zainteresowanie.
Z wyrazami szacunku Krystyna Zerbin

P.S. Proszę o powiadomienie mnie o ewentualnie dokonanej wpłacie.
Mój adres:
Krystyna Zerbin
Ul.Turkusowa 6 m. 80
60-658 Poznań
Tel. 822-42-28
Wszystkie aktualności

9