Informator

Aktualności

Baza Environment Complete - test

09-05-2016

Zapraszamy do testowania bazy Environment Complete dostępnej na platformie EBSCOhost.
Test potrwa do 9 lipca 2016 roku.

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska, gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast oraz wiele innych zagadnień.
Baza zawiera ponad 3.3 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.100 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 1.300 czasopism naukowych, w tym wielu najbardziej poszukiwanych z zakresu ochrony środowiska jak np.: Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology i inne. Dodatkowo baza zawiera ponad 200 monografii pełnotekstowych jak np.: Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne.
Wszystkie aktualności