Informator

Aktualności

Szkolenie Web of Science - EndNote - Researcher ID

08-03-2016

Zapraszamy na szkolenie "Zastosowanie narzędzi i baz Thomson Reuters (Web of Science, JCR, EndNote) w tworzeniu dorobku naukowego i jego ocenie".
Szkolenie odbędzie się w piątek, 18 marca o godz. 11.00 w Bibliotece Głównej UP, ul. Witosa 45, sala 117. Przewidywany czas szkolenia: 1,5 godz. Szkolenie poprowadzi pan Marcin Kapczyński, przedstawiciel firmy Thomson Reuters.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in.:

- Tworzenie zbiorów piśmiennictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote Web
- Wybór stylu bibliograficznego
- Tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write
- Portal Researcher ID - tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach
- "Lista filadelfijska" a ministerialny wykaz czasopism punktowanych
- Przeglądanie i ocena czasopism posiadających współczynnik Impact Factor w bazie Journal Citation Reports
- Inne zmienne stosowane w ocenie czasopism.
Wszystkie aktualności