Informator

Aktualności

Zarządzenie Rektora - Bibliografia publikacji pracowników UP

22-02-2016

Od 01.02.2016 obowiązuje nowe Zarządzenie Rektora nr 8_2016 w sprawie obowiązku przekazywania publikacji pracowników, uczestników studiów doktoranckich i emerytowanych pracowników oraz informacji dotyczących patentów i wzorów użytkowych do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego.

Wytyczne dla autorów i zasady wprowadzania danych o publikacjach do bazy
Zaktualizowane informacje o Bibliografii

Zgłoszenia publikacji wg. Wydziałów

- Wydział Leśny, Wydział Technologii Drewna, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej - osoby do kontaktu: mgr Mirosława Kiełbasa (mirka@up.poznan.pl, tel. 61-848-7817), inż. Marzena Bielawska (marbiel@up.poznan.pl, tel. 61-848-7817); Oddział Informacji Naukowej BG, pokój 106

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział Ekonomiczno-Społeczny - osoby do kontaktu: mgr inż. Olimpia Małecka (olimpia@up.poznan.pl, tel.61-848-7818), mgr inż. Ewa Chudzicka (ewach@up.poznan.pl, tel.61-848-7818); Oddział Informacji Naukowej BG, pokój 107.

Inne pytania i uwagi dotyczące Bibliografii prosimy kierować na adres olimpia@up.poznan.pl, bibliografia@up.poznan.pl lub rtomasz@up.poznan.pl lub telefonicznie 61-848-78-18 lub 61-846-62-08.
Wszystkie aktualności