Informator

Aktualności

Nowy cennik usług

03-02-2016

Zmiany w cenniku opłat Biblioteki Głównej od 1.01.2016 (Zarządzenie Rektora nr 118_2015).
Nowy cennik
Wszystkie inne postanowienia zawarte w "Szczegółowych Zasadach Udostępniania Zbiorów" pozostają bez zmian.
Wszystkie aktualności