Informator

Aktualności

Biblioteka realizuje projekt

29-07-2015

logo
Od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2015 Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu realizuje projekt pt.: Adaptacja metadanych AGRO do Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indeksu.

Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki. Celem projektu jest harmonizacja rekordów bazy AGRO oraz wdrożenie nowych elementów metadanych w celu zapewnienia spójności i standardów z systemem Polskiej Bibliografii Naukowej i POL-indexem. Realizacja projektu umożliwia wykorzystanie danych bazy AGRO w kompleksowej ocenie działalności naukowej jednostek naukowych poprzez uczestnictwo w Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on, za pośrednictwem Polskiej Bibliografii Naukowej. Metadane bazy AGRO zawierają informacje o publikacjach polskich jednostek naukowych i afiliowanych w nich pracownikach naukowych. Baza AGRO udostępniana jest na platformie Otwarta Nauka, której operatorem jest Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM). Zastosowanie ujednoliconych standardów w zakresie wprowadzania opisów bibliograficznych do bazy oraz poszerzenie rekordów bazy o afiliacje wszystkich autorów pozwoli na ewaluację dorobku naukowego pracowników naukowych. Umieszczenie w poszczególnych rekordach zindeksowanych publikacji bibliografii załącznikowej, umożliwi wykorzystanie bazy danych AGRO na potrzeby wyliczeń indeksu cytowań czasopism naukowych czyli określenie liczby cytowań dla potrzeb Polskiego Współczynnika Wpływu czasopisma naukowego (POL-index) zgodnie z kolejnymi komunikatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2012 roku oraz z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych. Baza AGRO indeksuje 1045 tytułów, które pokrywają spektrum polskich czasopism naukowych z nauk przyrodniczych i rolniczych. Innowacyjnym elementem w bazie jest automatyzacja pobierania metadanych od wydawców czasopism w odpowiednim formacie w celu usprawnienia przepływu informacji. Całkowita wartość projektu wynosi 3 287 216,00 PLN, w tym udział Unii Europejskiej wynosi 2 794 133,60 PLN.
Wszystkie aktualności