Informator

Aktualności

EBSCO - test nowych baz

01-10-2014

Zapraszamy do testowania baz Environment Complete oraz Applied Science and Technology Source dostępnych na platformie EBSCOhost, po zalogowaniu przez serwer HAN.
Test potrwa do 30 listopada 2014 roku.

Environment Complete zawiera ok. 2 600 000 rekordów bibliograficznych z ponad 2300 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje pełny tekst około 950 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych w zakresie ochrony środowiska jak Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology, i inne. Ponadto baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych, np. Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne. Tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak rolnictwo, ekosystemy, ekologię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenia środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo i wiele innych.
Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
http://www.ebscohost.com/corporate-research/environment-complete

Applied Science and Technology Source to obszerna pełnotekstowa baza obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych, inżynieryjnych i informatyki. Prezentuje zgromadzoną wiedzę na temat badań i wyzwań tradycyjnej inżynierii i dostarcza materiałów do badań nad konsekwencjami zastosowań nowych technologii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych. Baza zawiera ponad 1400 czasopism pełnotekstowych, w tym 80% to czasopisma recenzowane naukowo oraz ponad 260 pełnotekstowych monografii i książek, kolekcje materiłów konferencyjnych i inne publikacje.
Więcej informacji oraz lista tytułów jest dostępna na stronie:
http://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
Wszystkie aktualności