Informator

Aktualności

Komunikat dla doktorantów

21-10-2013

Wszyscy doktoranci z wyższych lat, nie posiadający elektronicznej legitymacji doktoranckiej, mogą wykupić w Bibliotece Głównej UP biblioteczną kartę elektroniczną.
Płatność wg cennika – 12 zł na 365 dni (Zarządzenie Rektora nr 138/2011).
Wszystkie aktualności