Informator

Aktualności

Baza Knovel – dostęp testowy

08-05-2013

Zapraszamy do skorzystania z miesięcznego bezpłatnego dostępu testowego do bazy Knovel. Dostęp będzie aktywny do dnia 7 czerwca 2013 roku.
Baza Knovel jest pełnotekstową bazą książek i podręczników z dziedziny nauk technicznych wydawanych przez ponad 100 wiodących stowarzyszeń inżynieryjnych i wydawców publikacji naukowo-technicznych. Obecnie baza zawiera blisko 5 000 tytułów i podzielona jest na 31 kolekcji tematycznych. Część zasobów nie jest dostępna z żadnych innych źródeł.
Dostęp jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni oraz spoza sieci po zalogowaniu przez serwer HAN.

wejdź

Przewodnik użytkownika
Ulotka informacyjna

Baza Knovel wykorzystywana jest w wielu praktycznych zadaniach inżynieryjnych, takich jak wybór materiałów, projektowanie produktów, stosowanie najlepszych praktyk, doskonalenie procesów produkcji, zapewnienie zgodności z przepisami bezpieczeństwa, utrzymanie ciągłości produkcji, analizach wad produktów, kontrola zużycia energii i energia odnawialna. Jest również podstawowym zasobem dla inżynierów, którzy muszą zapoznać się szybko z najnowszymi technologiami lub z zagadnieniami spoza swojej specjalizacji.
Baza Knovel oferuje specjalnie zaprojektowane narzędzia interaktywne ułatwiające pełne, szybkie i łatwe wyszukiwanie, a także pracę z danymi na interaktywnych tablicach i wykresach. Zoptymalizowane na potrzeby inżynierów wyszukiwanie: tekstowe, numeryczne, w dowolnych jednostkach niezależnie od tego jakie jednostki wykorzystano w materiale źródłowym, zakresów danych dla konkretnych materiałów czy związków chemicznych.
Personalizacja bazy daje użytkownikom możliwość zapisywania i gromadzenia wyników wyszukiwawczych w katalogach oraz współdzielenia ich z innymi użytkownikami.

Wybrane kolekcje tematyczne związane z profilem naszej Uczelni:

  • Biochemistry, Biology and Biotechnology
  • Chemistry and Chemical Engineering
  • Food Science
  • Civil Engineering & Construction Materials
  • Environment & Environmental Engineering
  • Fire Protection Engineering and Emergency Response
  • Mechanics and Mechanical Engineering
  • Nanotechnology
  • Sustainable Energy & Development
Wśród uczelni korzystających z bazy Knovel w ramach Konsorcjum, znajdują się miedzy innymi: SGGW, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Zapraszamy do korzystania z bazy!
Wszystkie aktualności

9