Informator

Aktualności

Analiza cytowań – baza Web of Science

12-03-2013

Zapraszamy na specjalistyczne szkolenie w zakresie korzystania z baz i narzędzi dostępnych na platformie Web of Knowledge, które poprowadzi przedstawiciel firmy Thomson Reuters.
Szkolenie odbędzie się dnia 19 marca 2013 roku o godzinie 9.00 w Czytelni Biblioteki Głównej UP (ulica Witosa 45).

Tematyka szkolenia:

  • Baza Web of Science - zakres i wykorzystanie, metody budowania kwerend i sposoby wyszukiwań
  • Tworzenie raportów cytowań, wyszukiwanie publikacji cytowanych
  • Indeks Hirsha
  • "Lista filadelfijska" a ministerialny wykaz czasopism punktowanych
  • Przeglądanie i ocena czasopism Impact Factorowych w bazie Journal Citation Reports
  • Tworzenie zbiorów piśmienictwa załącznikowego przy wykorzystaniu biblioteki EndNote Web
  • Tworzenie i formatowanie przypisów w tekście pracy przy użyciu funkcji Cite While You Write
  • Portal Researcher ID - Tworzenie własnych profili, wyszukiwanie informacji o innych autorach i badaczach
Przewidywany czas szkolenia - ok. 2 godziny.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Wszystkie aktualności

9