Informator

Aktualności

Komunikat

06-12-2005

W związku z koniecznością bieżącego uzupełniania i aktualizacji zestawu literatury dydaktycznej Biblioteka Główna AR przygotowała na podstawie wykazów nadesłanych przez Katedry w latach 2003 i 2004 materiały do weryfikacji. Na wykazach należy dokonać korekty czyli :

 • zaakceptować obowiązujące podręczniki
 • usunąć pozycje nieaktualne
 • uzupełnić brakujące dane wg wzoru *
 • wprowadzić nowe tytuły

Katedry, które nie nadesłały do tej pory żadnego wykazu proszone są o sporządzenie takiej listy. Gotowe wykazy proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres:
mbiel@au.poznan.pl

Wzór
 • Autor:
 • Tytuł:
 • Miejsce wydania:
 • Wydawca:
 • Rok wydania:
 • Literatura podstawowa / uzupełniająca *pozostawić właściwe
 • Przedmiot:
wzor do pobrania

Dzięki tym informacjom decydujemy o ilości kupowanej literatury dydaktycznej dla studentów i uzupełniamy dane w opisach bibliograficznych o przedmiot, do którego jest zalecany, co umożliwia wyszukanie studentom literatury dydaktycznej.

Dyrektor Biblioteki Głównej AR
mgr Mariusz Polarczyk
Wszystkie aktualności

9