Informator

Aktualności

ProQuest

27-04-2012

Do 30 czerwca 2012 roku zapraszamy do testowania bazy ProQuest.
ProQuest to największa zagregowana, wielodziedzinowa baza danych obejmująca ponad 160 dziedzin wiedzy, zawiera informacje z czasopism naukowych, publikacji branżowych, książek, gazet, raportów.
Podczas testu mamy dostęp do ProQuest Central i ProQuest Dissertations & Theses A&I.
Wszystkie aktualności