Informator

Aktualności

Dostęp do baz EBSCO

06-12-2005

Pracownicy AR zainteresowani dostępem do baz EBSCO (Academic Search Premier, Agricola, Medline i in.) z komputerów domowych proszeni są o kontakt z Oddziałem Informacji Naukowej BG.
tel.061 848-7818
e-mail: ewach@au.poznan.pl

Konsorcjum eIFL-EBSCO Publishing umożliwia dostęp do pełnych artykułów z ponad 4000 czasopism, gazet i innych publikacji oraz do abstraktów z ok. 7000 czasopism. W serwisie EBSCOhost Web można przeglądać czasopisma kolejnymi rocznikami wg spisów treści lub dokonywać poszukiwań typowych dla baz danych (wg nazwiska autora, tytułu publikacji, słów kluczowych, roku publikacji i In.) W sieci uczelnianej udostępniane są następujące bazy:

 1. Academic Search Premier
 2. Business Source Premier
 3. Agricola
 4. Medline
 5. Health Source - Consumer Edition
 6. Health Source: Nursing / Academic
 7. Edition
 8. MasterFILE Premier
 9. ERIC
 10. Regional Business News
 11. Newspaper Source
 12. Clinical Pharmacology
Wszystkie aktualności

9