Informator

Aktualności

EBSCO - bazy testowe

13-12-2011

Zapraszamy do testowania baz, książek elektronicznych oraz książek audio dostępnych na platformie EBSCOhost.
Dostęp testowy obejmuje bazy:

  • Environment Complete
  • Chemical Hazard Information Library
  • Entrepreneurial Studies Source
oraz kolekcję ponad 1500 książek elektronicznych i 115 książek audio.

Test potrwa do 12 lutego 2012 roku.

Environment Complete zawiera ok. 2,600,000 rekordów bibliograficznych z ponad 2 300 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami od 1888 r. Baza obejmuje pełny tekst około 950 czasopism naukowych, w tym wiele najbardziej poszukiwanych w zakresie ochrony środowiska jak Environment (z archiwami od 1975 r.), Ecologist, Conservation Biology, i inne. Ponadto baza zawiera ponad 190 monografii pełnotekstowych, np. Encyclopedia of World Environmental History (3 woluminy), Advances in Water Treatment & Environmental Management i inne. Tematyka bazy obejmuje takie dziedziny jak rolnictwo, ekosystemy, ekologię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenia środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo i wiele innych.

Chemical Hazard Information Library to wiodąca baza z dziedziny zagrożeń chemicznych i toksykologii. Umożliwia dostęp do milionów dokumentów ze 130 kolekcji zawierających dane na temat wpływu różnych substancji chemicznych na ludzi i środowisko, w tym takich aspektów jak toksyczność, działanie rakotwórcze, mutagenne, teratogenne i wiele innych. Baza daje dostęp do wielu dokumentów rządowych, najnowszych dokumentów opublikowanych przez Unię Europejską, Environmental Protection Agency, National Library of Medicine, World Heath Organization, National Toxicology Program, Agency for Toxic Substances and Disease Registry, International Agency for Research on Cancer i inne organizacje zajmujące się tą tematyką jak również do tzw. szarej (niepublikowanej) literatury. Baza zawiera niezbędne informacje w takich dziedzinach jak: zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy, badania na temat skutków zdrowotnych chronicznego i ostrego narażenia na działanie substancji chemicznych, wpływ substancji chemicznych na człowieka i środowisko lądowe i wodne, ryzyko działań powodujących obniżenie płodności i inne.

Entrepreneurial Studies Source zawiera różne źródła informacji, przydatne zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów, na temat przedsiębiorczości i małego biznesu. Baza obejmuje pełne teksty ponad 125 czasopism, 135 publikacji encyklopedycznych, liczne studia przypadków, tysiące profili przedsiębiorstw i ponad 600 materiałów video z transkrypcjami i artykułami z serii seminariów z Harvard Business School i kanału Vator TV, jednego z największych na świecie kanałów społecznościowych dla przedsiębiorców z sektora wysokich technologii. Wiarygodne aktualne dane mogą być wykorzystywane przez studentów do ich prac w dziedzinie przedsiębiorczości lub w studiach przypadków począwszy od pojedynczych przypadków a kończąc na dużych przedsięwzięciach. Tematyka bazy obejmuje: planowanie biznesu, komunikacja, innowacje, zarządzanie, marketing, organizacja, rozwój produktu, pozyskiwanie kapitału, podejmowanie ryzyka i wiele innych tematów.

Książki elektroniczne można przeszukiwać osobno lub w połączeniu z bazami, korzystając z tych samych funkcji wyszukiwawczych charakterystycznych dla baz danych, jak również z funkcji bezpośrednio związanych z książkami elektronicznymi
Wszystkie aktualności

9