Informator

Aktualności

Test serwera HAN - dostęp do baz z dowolnego komputera!

01-12-2011

HAN (Hidden Automatic Navigator) jest narzędziem pozwalającym zdalnie łączyć się z licencjonowanymi sieciowymi źrodłami informacji. Daje możliwość korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych z komputerów spoza sieci Uczelni.

Pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Przyrodniczego będą rozpoznawani przez system HAN jako osoby uprawnione do zdalnego łączenia się z zasobami elektronicznymi.
Warunkiem koniecznym do korzystania jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej lub aktywacja elektronicznej legitymacji studenckiej.

Do serwera HAN zostały podłączone wszystkie bazy firmy EBSCO, CAB, FSTA, EMIS, czasopisma Springer, Wiley, Elsevier, Nature, Science, lista czasopism A-Z oraz platforma Web of Knowledge (Art&Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science, Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities, Journal Citation Report).
Po kliknięciu w adres WWW wybranej bazy pojawi się okno logowania do serwera HAN.
W oknie logowania należy wpisać:
- numer karty bibliotecznej
- numer PESEL

Test HAN-a potrwa do 12 stycznia 2012 roku.

Uwagi na temat serwera, problemy z jego funkcjonowaniem oraz pytania prosimy zgłaszać pod adresem:
hanadmin@up.poznan.pl

Zapraszamy do korzystania.
Wejdź
Wszystkie aktualności

9