Informator

Aktualności

Test Ebook Library

08-11-2011

Platforma EBL zawiera ponad 200 tys. tytułów książek z wszystkich dziedzin nauki. Znaleźć w niej można pozycje publikowane przez największych wydawców akademickich i naukowych z całego świata, m.in. takich jak: Taylor & Francis, Oxford University Press, Cambridge University Press, Kluwer, Springer, World Scientific, Wiley-VCH.

Platforma umożliwia:

  • zaawansowane wyszukiwanie książek, w tym wyszukiwanie pełnotekstowe,
  • czytanie online (w formacie PDF),
  • drukowanie: 20% książki oraz kopiowanie: 5%.
Dostęp testowy będzie aktywny do 24 listopada 2011 roku i jest możliwy z komputerów zarejestrowanych w sieci Uczelni.

Dostęp ze strony: http://www.bgup.eblib.com/patron

Dane do logowania:
User name: BGUPmediated
Password: BGUPeblpa55

EBL oferuje także możliwość pobierania pełnych tekstów książek na komputer lub czytnik e-booków.
UWAGA! Do odczytu pobranych książek należy zainstalować program Adobe Digital Editions.

Biblioteka testuje model dostępu Mediated Short-term Loan, tzn. że użytkownik może przeglądać pełną kolekcję e-booków oferowanych przez bazę (zarówno kolekcję testową – ok. 100 losowo wybranych tytułów, jak i pozostałe).
Czytelnik może przeglądać każdą publikację przez 5 minut, po upływie tego czasu dostęp jest blokowany (pojawia się wówczas formularz - opcja wypożyczenia tytułu na dłuższy czas np. 7 dni; należy wypełnić ten formularz i przesłać go do bibliotekarza, który następnie udzieli czytelnikowi uprawnień do korzystania z tytułu w czasie wskazanym w formularzu).
Do końca okresu testowego (24.11.2011) przyjmować będziemy propozycje tytułów, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w elektronicznych zbiorach Biblioteki, w przypadku ewentualnego zakupu EBL.

Opinie i uwagi na temat platformy EBL prosimy kierować na adres: ewach@up.poznan.pl
Wszystkie aktualności