Informator

Aktualności

EMIS - Emerging Markets Information Service

13-09-2011

Do 7 października 2011 roku uzyskaliśmy dostęp do wszystkich rynków w serwisie EMIS, a także do Municipium.
Municipium to serwis internetowy poświęcony samorządom w Polsce. Zawiera m.in. informacje o jednostkach samorządu terytorialnego, ich sytuacji finansowej i gospodarczej oraz o otoczeniu, w jakim działają.

Na stronie internetowej firmy Euromoney Polska S.A., znajdują się prezentacje obydwóch serwisów:

EMIS: http://site.securities.com/video.html?pc=PL

Municipium: http://site.securities.com/municipium/video.html

Przypominamy również o możliwości dostępu do bazy EMIS dla pracowników UP spoza kampusu Uczelni.
Aby uzyskać hasło dostępu do serwisu należy wypełnić formularz

(Uwaga: przy rejestracji podajemy swój e-mail służbowy)

MUNICIPIUM - poprzez zebranie w jednym miejscu wielu użytecznych informacji, serwis oddaje do dyspozycji specjalistów, przedsiębiorców i urzędników, dobre, profesjonalne narzędzie ułatwiające proces podejmowania decyzji, a także pomocne przy przygotowywaniu opracowań i raportów biznesowych.

Serwis udostępnia szeroko zakrojoną wiedzę na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządowych tworzących mapę administracyjną Polski.
Na serwis składają się liczne moduły informacyjne, wśród nich:

  • przegląd wiadomości lokalnych w czasie rzeczywistym
  • zestaw raportów finansowych, które w sposób zwarty i zwizualizowany prezentują profile ekonomiczne poszczególnych jednostek; raporty te dostępne są również w postaci arkuszy Microsoft Excel, co znacznie ułatwia ich pobieranie i przetwarzanie
  • rozbudowany bank danych statystycznych przyporządkowanych poszczególnym jednostkom samorządowym
  • bazę przetargów z przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek terytorialnych
  • bazę przedsiębiorstw w poszczególnych gminach
  • opracowania, tabele i kompendia tematyczne
  • archiwa
Serwis jest dostępny jest w języku polskim i angielskim. Został zbudowany z myślą o łatwej, intuicyjnej nawigacji.
Zawiera liczne wyszukiwarki, które przyspieszają odnajdywanie i konfekcjonowanie potrzebnych informacji, a także mechanizmy zapamiętywania ustawień, ułatwiające codzienne korzystanie z serwisu.
Wszystkie aktualności