Informator

Aktualności

Multiwyszukiwarki firmy EBSCO

15-04-2011

Narzędzia umożliwiające równoczesne przeszukiwanie wielu zasobów elektronicznych jednocześnie: baz danych, czasopism i książek elektronicznych różnych wydawców na jednej platformie.
Do 30 kwietnia 2011 r. wszyscy użytkownicy z Uniwersytetu Przyrodniczego mogą w ramach sieci uczelnianej korzystać z bezpłatnego dostępu testowego do metawyszukiwarek firmy EBSCO.

EBSCOhost Integrated Search (EHIS)

EBSCO Discovery Service (EDS)

Ideą obu serwisów zintegrowanego wyszukiwania EBSCOhost Integrated Search i EBSCO Discovery Service jest jedno okienko wyszukiwawcze jak w Google czy Google Scholar, ale posadowione na stronie internetowej Biblioteki, poprzez które użytkownik może przeszukać wszystkie zasoby Biblioteki na jednej platformie. Dzięki tym narzędziom zbiory Biblioteki są efektywniej wykorzystywane, ponieważ obecnie wiele informacji jest dla czytelników trudne do znalezienia w różnych serwisach.
Oba serwisy pozwalają na wyszukiwanie przez słowa kluczowe, nazwisko autora, dziedzinę, tytuł artykułu, słowa z abstraktu, źródło.
Zasadnicza różnica między tymi serwisami polega na tym, w jaki sposób są podłączone przeszukiwane zasoby.

Serwis zintegrowanego wyszukiwania EBSCOhost Integrated Search (EHIS) to metawyszukiwarka, w której wszystkie zasoby są podłączone zdalnie przy pomocy konektorów (łączy). Zapytanie wyszukiwawcze użytkownika jest wysyłane jednocześnie na serwery różnych dostawców do wszystkich podłączonych kolekcji, baz i serwisów, a rezultaty z tych źródeł są wyświetlane na jednej platformie EBSCOhost. Aby skrócić czas oczekiwania, wstępna lista rezultatów składa się z 30 pozycji. Następnie można ściągnąć kolejną partię rezultatów lub wejść do określonej bazy i ściągnąć wszystkie rezultaty w niej dostępne. Oprócz tego pewnym ograniczeniem tego serwisu jest fakt, że przy ściąganiu rezultatów metawyszukiwarka jest zdana na to, jak każda z podłączonych baz indeksuje metadane i jakie metadane posiada.
Natomiast w przypadku EBSCO Discovery Service (EDS) metadane są posadowione na jednym serwerze EBSCOhost. Zapytanie wyszukiwawcze użytkownika jest wysyłane na serwer EBSCO do zbioru znormalizowanych metadanych. Dzięki temu rezultaty są wyświetlane bardzo szybko bez czekania na odpowiedź ze strony serwerów poszczególnych wydawców i dostawców i bez ograniczeń co do ilości wyświetlanych rezultatów.

W wersji demonstracyjnej metawyszukiwarki zostały skonfigurowane tylko dla kilku podstawowych zasobów elektronicznych, do których Biblioteka ma dostęp.


Dostęp testowy będzie aktywny do 30 kwietnia 2011 roku.

Opinie prosimy wysyłać na adres: ewach@up.poznan.pl
Wszystkie aktualności

9